Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών σε επίπεδο Νοσοκομειακής Μονάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899047 59 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-09
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου Θεοδώρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λόζιος Στυλιανός Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ
Σούκης Κωνσταντίνος Ε.ΔΙ.Π Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ
Σκούρτσος Εμμανουήλ Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών σε επίπεδο Νοσοκομειακής Μονάδας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών σε επίπεδο Νοσοκομειακής Μονάδας
Περίληψη:
Τα ποσοστά των καταγεγραμμένων μαζικών καταστροφών και γενικότερα των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, αυξάνονται συνεχώς τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε εθνικό. Τα νοσοκομεία παγκοσμίως εμπλέκονται στην αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων. Το κλειδί της επιτυχούς διαχείρισης είναι η καλή προετοιμασία. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η ύπαρξη ενός σύγχρονου, ρεαλιστικού και επαρκώς δοκιμασμένου σχεδίου ετοιμότητας.
Η Κεφαλλονιά είναι το μεγαλύτερο νησί των Επτανήσων και χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη σεισμικότητα της Ευρώπης. Οι σεισμοί είναι συχνοί και αρκετές φορές καταστροφικοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι σεισμοί του 1953 οι οποίοι ισοπέδωσαν ολόκληρο το νησί.
Στη παρούσα μελέτη διερευνήθηκε και αξιολογήθηκε ο βαθμός ετοιμότητας του περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, σε σχέση με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών. Για το σκοπό αυτό, έγινε μελέτη της υφιστάμενης νομοθεσίας και Επιχειρησιακών Σχεδίων καθώς και καταγραφή της παρούσας κατάστασης όσον αφορά τις κτιριακές υποδομές, τη μη δομική τρωτότητα, τον εξοπλισμό , το προσωπικό , τις κρίσιμες λειτουργίες και χρήσεις του Νοσοκομείου. Ακόμα έγινε επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από το μόνιμο προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας.
Τα ερωτηματολόγια περιλάμβαναν δημογραφικά στοιχεία και άλλες μεταβλητές που αφορούσαν γνώσεις σχεδίων διαχείρισης κρίσεων και απόψεις σχετικά με την εκτίμηση της ετοιμότητας του νοσοκομείου.
Τα αποτελέσματα της έρευνας οδήγησαν στην πρόταση επιπρόσθετων μέτρων για την βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με την ετοιμότητα του Νοσοκομείου. Τα μέτρα αυτά αφορούν τον διοικητικό, τεχνικό και οικονομικό τομέα.
Συμπερασματικά, η συνεχής εκπαίδευση και προετοιμασία του προσωπικού του νοσοκομείου για την εφαρμογή και υλοποίηση των σχεδίων ετοιμότητας είναι κρίσιμης σημασίας. Η ενημέρωση, η σωστή συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και η ύπαρξη οικονομικών πόρων είναι βασικές προϋποθέσεις για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτων αναγκών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Καταστροφές, Πολιτική Προστασία, Επιχειρησιακό σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών, Νοσοκομειακή Μονάδα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
28
Αριθμός σελίδων:
90

Papadimitriou_master_thesis_2020.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.