Ο ρόλος της βλάστησης στις βιομηχανικές περιοχές για την ανάπτυξη της οικο-βιομηχανίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899150 45 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-10
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Ευάγγελος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Εμμανουήλ Σκούρτσος, Επίκουρος Καθηγητής, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Ε.Κ.Π.Α.
Δρ. Χαράλαμπος Κράνης, Επίκουρος Καθηγητής, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Ε.Κ.Π.Α.
Δρ. Στυλιανός Λόζιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της βλάστησης στις βιομηχανικές περιοχές για την ανάπτυξη της οικο-βιομηχανίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος της βλάστησης στις βιομηχανικές περιοχές για την ανάπτυξη της οικο-βιομηχανίας
Περίληψη:
Ο σύγχρονος αστικός χώρος αλλά και οι βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ) έχουν άμεση ανάγκη από περιοχές πρασίνου που είτε τον περιβάλλουν είτε αποτελούν κομμάτι στο εσωτερικό του προκειμένου να συμβάλλουν θετικά στο αστικό περιβάλλον.
Από την άλλη μεριά τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ο όρος της βιομηχανικής οικολογίας (Frosch&Gallopoulos,1989) που είναι το γνωστικό πεδίο που εξετάζει την μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τις βιομηχανικές περιοχές μέσω της διερεύνησης των καταναλώσεων σε πρώτες ύλες και ενέργεια στις βιομηχανικές περιοχές αλλά και την διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από τις δραστηριότητες στις βιομηχανικές περιοχές.
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο ρόλος της βλάστησης στην ανάπτυξη της οικοβιομηχανίας με την διερεύνηση της παρουσίας χώρων πρασίνου στις Βιομηχανικές Περιοχές της Ελλάδας ενώ εξετάστηκαν και παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο εξωτερικό. Παράλληλα διερευνάται η παρουσία των χώρων πρασίνου και των διαδρομών πρασίνου μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές καθώς επίσης και η ανασκόπηση της νομοθεσίας που διέπει τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Βιομηχανικών περιοχών και τις εγκαταστάσεις αυτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Βιομηχανικές Περιοχές, Βλάστηση, Ατμοσφαιρική ρύπανση, Οικο-βιομηχανία,
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
23
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
50
Αριθμός σελίδων:
61

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ_ΑΜ 18170.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.