Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Θεσσαλονίκης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899242 42 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-10
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Ορτουλίδου Πηνελόπη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Κράνης Χ. - Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Δρ. Λόζιος Στ. - Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Δρ. Σκούρτσος Εμ. - Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Θεσσαλονίκης.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Θεσσαλονίκης.
Περίληψη:
Στην παρούσα ιστορική περίοδο της οικονομικής κρίσης, η Τοπική Αυτοδιοίκηση
αντιμετωπίζει την πρόκληση της πραγμάτωσης ενός ολοένα και πιο διευρημένου ρόλου υπό
συνθήκες δημοσιονομικών πιέσεων. Κάτω από τις αυξανόµενες αυτές απαιτήσεις, οι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους
διαχείρισης των διαθέσιµων πόρων τους και νέες µορφές εισροών, λιγότερο εξαρτηµένες από
κρατικές και ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, η διαχείριση και αξιοποίηση της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας, φαίνεται
ότι αποκτά πλέον ιδιαίτερη σηµασία, δεδοµένου ότι µπορεί να ενισχύσει εκείνες τις
ανεξάρτητες και πιο σταθερές µορφές εισροών, που µέχρι σήµερα παρέµεναν είτε ανενεργές
είτε υποβαθµισµένες, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση ισχυρότερων και οικονομικά
αυτοδύναμων ΟΤΑ.
Με δεδομένο ότι η επίτευξη της βέλτιστης διαχείρισης είναι μια περίπλοκη και μακροχρόνια
διαδικασία, για την οποία πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο υλοποίησης, η
παρούσα μελέτη περίπτωσης εξετάζει τον βαθμό στον οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης,
εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης της περιουσίας που
διαθέτει, ώστε να εξασφαλίζει ικανούς πόρους που να ενισχύουν την οικονομική του
βιωσιμότητα, ενεργώντας πάντοτε μέσα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Τέλος καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα όσον αφορά τον υφιστάμενο τρόπο
διαχείρισης και σε προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και αδυναμιών που
παρατηρούνται, ώστε η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας να αποτελέσει στο μέλλον ένα
προνομιακό πεδίο δράσης και μια σημαντική πηγή πρόσθετων εσόδων για τους
πρωτοβάθμιους ΟΤΑ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Τοπική Αυτοδιοίκηση, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, διαχείριση δημοτικής ακίνητης περιουσίας, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, Δήμος Θεσσαλονίκης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
122
Αριθμός σελίδων:
97

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΡΤΟΥΛΙΔΟΥ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-12-02.