Ανοσολογικές προσεγγίσεις σε φλεγμονή και εκφύλιση στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899367 47 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νευροφυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-19
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Τσόγκα Ανθή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βουμβουράκης Κωνσταντίνος-Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Τσιβγούλης Γεώργιος-Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μπονάκης Αναστάσιος-Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανοσολογικές προσεγγίσεις σε φλεγμονή και εκφύλιση στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανοσολογικές προσεγγίσεις σε φλεγμονή και εκφύλιση στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
Περίληψη:
Το ανοσοποιητικό σύστημα κατέχει σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση της φλεγμονής στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), καθώς παρέχει προστασία ενάντια στα παθογόνα και προάγει την ιστική επιδιόρθωση. Παρόλα αυτά, η χρόνια, 'χαμηλού δυναμικού' ('low-grade'), συνεχής και μη αυτοπεριοριζόμενη φλεγμονή ενδέχεται να αποβεί καταστροφική και αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό πολλών νοσημάτων του ΚΝΣ.
Στην χρόνια φλεγμονή ποικίλοι μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί λειτουργούν ως μεσολαβητές. Τα αυτοάνοσα/φλεγμονώδη νοσήματα του ΚΝΣ χαρακτηρίζονται από Τ-λεμφοκυτταρική διήθηση, αυξημένη παραγωγή (αυτo)αντισωμάτων, παρουσία ενεργοποιημένων CD4+ λεμφοκυττάρων και Β-κυττάρων.
Στην νευροεκφύλιση η μικρογλοία προεξάρχει της ανοσολογικής απάντησης. Φαίνεται ότι οι Toll-likereceptors (TLRs) και τα ενδογενή σηματοδοτικά μόρια κινδύνου (DAMPs) αναγνωρίζουν τα συσσωματώματα πρωτεϊνών, επάγωντας ενεργοποίηση των κυττάρων της φυσικής ανοσίας και ιδιαίτερα της μικρογλοίας. Η ενεργοποιημένη μικρογλοία αποκτά νευροτοξικό ή νευροπροστατευτικό φαινότυπο. Αυτή η διεργασία εξαρτάται από το μικροπεριβάλλον στο ΚΝΣ και ρυθμίζεται από μοριακές διακυτταρικές αλληλεπιδράσεις, που περιλαμβάνουν την έκκριση κυτταροκινών, την παραγωγή συμπληρώματος και την αλληλεπίδραση με στοιχεία του Αιματοεγκεφαλικού φραγμού (ΑΕΦ).
Φλεγμονώδεις και εκφυλιστικές διεργασίες είναι παρούσες σε νευρολογικά νοσήματα όπως η νόσος Alzheimer, η νόσος Parkinson, η Πλάγια Αμυατροφική Σκλήρυνση και η Πολλαπλή Σκλήρυνση. Φαίνεται ότι η επαγωγή αυτών τωνδιεργασιών διαφέρουν σε κάθε νόσημα. Ωστόσο, υπάρχει σημαντική αλληλοεπικάλυψη στην εξέλιξη του καταρράκτη της φλεγμονής.Αυτό αφορά την ανίχνευση, τη μετάδοση, την ρύθμιση και την παραγωγή νευροτοξικών μεσολαβητών.
O κοινός παρονομαστής φλεγμονωδών/αυτοάνοσων και εκφυλιστικών νοσημάτων είανι ο συνδυασμός αυξημένωνκυτταρικών ενεργειακών απαιτήσεις με ταυτόχρονα μειωμένη κυτταρική παραγωγή ενέργειας. Αυτές οι διεργασίες μακροπρόθεσμαπροάγουν την αξονική βλάβη και τον κυτταρικό θάνατο.
Φλεγμονή και εκφύλιση μπορεί να συνυπάρχουν στο ίδιο ΚΝΣ νόσημα. Οι μηχανισμοί με τους οποίους επικρατεί η μία διαδικασία έναντι της άλλης δεν είναιπλήρως διευκρινισμένοι.
Στο άρθρο ανασκόπησης που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια αναλυτικής περιγραφήςτων μηχανισμών φλεγμονής και εκφύλισης όπως αυτοί ορίζονται από βασικές αρχές της νευροανοσολογίας, και οι οποίοι εμπλέκονται σε σημαντικά νοσήματα του ΚΝΣ. H πλήρης κατανόηση των διαδικασιών αυτών είναι βασική προϋπόθεση στηνέρευνα για την ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών των νοσημάτων αυτών στο μέλλον.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Φλεγμονή, Εκφύλυση, Φυσική ανοσία, Επίκτητη ανοσία, Πολλαπλή σκλήρυνση, Νευροεκφυλιστικά νοσήματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
40
Αριθμός σελίδων:
74

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΣΟΓΚΑ ΑΝΟΣΙΑ ΤΕΛΙΚΟ_0.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.