Συμμόρφωση ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη στη θεραπεία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899460 124 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-16
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Πατρουδάκη Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συμμόρφωση ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη στη θεραπεία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συμμόρφωση ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη στη θεραπεία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ως «συμμόρφωση» ορίζεται ο «βαθμός στον οποίο η συμπεριφορά του ασθενούς ταιριάζει με τις συμφωνημένες συστάσεις από τον ιατρό του». Η συμμόρφωση είναι ένα πολύπλοκο, πολυπαραγοντικό ζήτημα, που χαρακτηρίζεται από συντελεστές που ποικίλουν σημαντικά μεταξύ των ασθενών και μεταξύ των διαφορετικών θεραπειών, και που αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Η σημασία της συμμόρφωσης στη θεραπεία είναι πολύ υψηλή, καθώς η φτωχή συμμόρφωση συμβάλλει στην εξέλιξη της νόσου και συνδέεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα.
Σκοπός και Μεθοδολογία: Ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συμμόρφωσης των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη στη θεραπεία τους στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε μια συστηματική ανασκόπηση, όπου αναζητήθηκαν σχετικές μελέτες στις βάσεις δεδομένων Pubmed και Google Scholar με συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά, και ακολούθως, επιλέχθηκαν οι καταλληλότερες μελέτες (βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων εισαγωγής / αποκλεισμού), οι οποίες και αναλύθηκαν. Το χρονικό διάστημα συγκέντρωσης και ανάλυσης των μελετών ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο και ολοκληρώθηκε έως και τέλη Ιανουαρίου.
Αποτελέσματα: Συνολικά, από την αναζήτηση στη βιβλιογραφία, εντοπίστηκαν 19 μελέτες. Βάσει των μελετών αυτών, οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη παρουσιάζουν αρκετά χαμηλή συμμόρφωση στη θεραπεία ινσουλίνης. Οι αντιλήψεις σχετικά με την ασθένεια του διαβήτη, η διαθεσιμότητα φαρμάκων, η παρεχόμενη εκπαίδευση για τον διαβήτη, οι αντιλήψεις για τη φαρμακευτική αγωγή, η τρέχουσα απασχόληση των ασθενών, η νεότερη ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, η εθνικότητα, τα επίπεδα HbA1c, η αποχή από το αλκοόλ, η παρουσία περιφερικής αγγειακής νόσου, το εισόδημα, η τήρηση των ραντεβού τους στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και οι θρησκευτικές αντιλήψεις σχετικά με τη θεραπεία και τις θεραπευτικές πρακτικές αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση των ασθενών με διαβήτη στη θεραπεία τους. Οι παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην καλύτερη ενημέρωση των ασθενών σχετίζονται σημαντικά με την αυξημένη συμμόρφωση στη θεραπεία. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η πλήρης συμμόρφωση στη θεραπεία επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη.
Συμπεράσματα: Η συμμόρφωση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη στη θεραπεία τους αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, αφού η έλλειψη συμμόρφωσης επιδρά αρνητικά στην υγεία των ασθενών, αλλά και στην ποιότητα ζωής τους. Παράλληλα, πρόκειται για μια πολυδιάστατη μεταβλητή που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από ένα ευρύ πλήθος παραγόντων, και για το λόγο αυτό, δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί ο βαθμός συμμόρφωσης κάθε ατόμου στη θεραπεία του.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Συμμόρφωση ασθενών, Θεραπεία, Σακχαρώδης διαβήτης, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
42
Αριθμός σελίδων:
87
Διπλωματική εργασία.pdf (826 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο