Ανάλυση του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα, με βάση οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899476 94 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-16
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Λύρα Κανέλλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Σ. Μοιρασγεντής,
Κύριος Ερευνητής Εθν. Αστεροσκοπείου Αθηνών
Δρ. Ψυχάρης Ιωάννης,
Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Δρ. Κράνης Χαράλαμπος,
Επίκουρος Καθηγητής Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα, με βάση οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάλυση του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα, με βάση οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες
Περίληψη:
Είναι γεγονός ότι η απειλή της ενεργειακής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού παραμένει άμεση για εκατομμύρια ανθρώπους, ακόμα και στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προσδιορισμός πιθανών μέτρων πολιτικής, για την άμβλυνση του φαινομένου, και η συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης συγκεκριμένων δεικτών που την προσδιορίζουν, είναι πρωταρχικός στόχος των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)και αποτυπώνεται στα υποβληθέντα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα.
Στην εργασία αυτή γίνεται κατ’ αρχήν μια γενική επισκόπηση του πολυδιάστατου φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας. Παρόλο που δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί κάποιος συγκεκριμένος ορισμός σε διεθνές επίπεδο, γίνεται αναφορά στους ορισμούς και στις μεθόδους μέτρησης που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς, προκειμένου να οριοθετηθεί και να μετριαστεί, μιας και οι επιπτώσεις της αφορούν στηδημόσια υγεία, ενώ είναι εμφανής ο ευρύτερος περιβαλλοντικός και οικονομικός της αντίκτυπος.
Στη συνέχειαεπιχειρείται η διαχρονική ανάλυση του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα, μέσω απλών και σύνθετων υποκειμενικών δεικτών. Αξιοποιώντας πρωτογενή δεδομένα της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ, εξετάζονται η εξέλιξη και οι βασικές προσδιοριστικές παράμετροι του φαινομένου, στην Ελλάδα. Η ταυτοποίηση οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων, που επιδρούν στη μεγέθυνση του προβλήματος είναι καθοριστική, τόσο για το σχεδιασμό πολιτικών αντιμετώπισης, όσο και για τον εντοπισμό των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών και την εφαρμογή εστιασμένων παρεμβάσεων, προκειμένου να μετριαστεί το φαινόμενο και οι επιπτώσεις που αυτόσυνεπάγεται.
Το σημείο αυτό αποτελεί και μια σημαντική συμβολή της παρούσας εργασίας, δεδομένου ότι επιχειρείται η ανάπτυξη μοντέλων εντοπισμού των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών με την αξιοποίηση εύκολα προσβάσιμων πληροφοριών από τους αποφασίζοντες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Στατιστική μελέτη EU-SILC, Υποκειμενικοί δείκτες προσδιορισμού Ενεργειακής φτώχειας, σύνθεση προφίλ ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, Σύνθετοι δείκτες ενεργειακής ένδειας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
77
Αριθμός σελίδων:
111
ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο