Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899721 42 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-22
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Παλαπανίδης Χρήστος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευθύμης Λέκκας, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Εμμανουήλ Σκούρτος, Ε.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ
Βαρβάρα Αντωνίου, Ε.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ
Ανδρέας Βασιλόπουλος, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας
Περίληψη:
Στην παρούσα μελέτη γίνεται ανάλυση της αντιπλημμυρικής προστασίας του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας και προτείνεται ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη των επιπτώσεων πλημμυρικών φαινομένων. Τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι εντονότερα τις τελευταίες δεκαετίες κυρίως λόγο της αστικοποίησης και της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα έχουν αυξηθεί οι επιπτώσεις αυτών των φαινομένων τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης είναι ο ποιο διαδεδομένος τρόπος άμεσης ενημέρωσης φορέων και πολιτών για την πιθανότητα εκδήλωσης πλημμύρας.
Ένα σημαντικό μέρος του ρέματος Ραφήνας περνάει μέσα από τον αστικό ιστό διαφόρων πόλεων και οικισμών της Δυτικής Αττικής. Οι οικισμοί αυτοί προβλέπεται να επεκταθούν, με ταυτόχρονη αύξηση του πληθυσμού, οπότε κρίνεται απαραίτητη η άμεση αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Το ρέμα έχει σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων και ιδιαίτερα για περιόδους επαναφοράς μεγαλύτερες των 20 ετών (Τ>=20). Κατά το παρελθόν (1977, 1988 και 2013) έχουν υπάρξει πλημμυρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών και την καταστροφή τεχνικών έργων.
Με βάση την Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ έχει εκπονηθεί ένα σημαντικό σχέδιο διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων για την περιοχή. Βέβαια οι περισσότερες δράσεις είναι προτεινόμενες και λίγες υλοποιούνται. Στοχευμένα αντιπλημμυρικά έργα προτείνονται από την Μ.Π.Ε. Διευθέτησης – Οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας. Οι προτάσεις αφορούν την κατασκευή διατομών διαφόρων τύπων κατά μήκος του ρέματος (Α Φάση) και την κατασκευή φράγματος σε βάθος 10ετίας (Β Φάση). Από τα δεδομένα της Οδηγίας και της Μ.Π.Ε. γίνεται αντιληπτός ο σημαντικός βαθμός επικινδυνότητας εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Για τον λόγο αυτό προτείνετε η εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για να καλύψει το κενό πρόληψης μέχρι να υλοποιηθούν τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Ακόμα και μετά την ολοκλήρωση των έργων το σύστημα θα είναι ένα σημαντικό πρόσθετο μέτρο πρόληψης.
Το προτεινόμενο σύστημα αποτελείται από 4 αλληλένδετα μέρη. Το πρώτο αφορά την γνώση κινδύνου όπου κρίνεται ικανοποιητική καθώς τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα στην Αττική (π.χ. Μάνδρα) έχουν αυξήσει την γνώση και την εμπειρία πολιτών και φορέων. Το δεύτερο μέρος αφορά τις υπηρεσίες παρακολούθησης και προειδοποίησης. Μέσω λογισμικού και εισαγωγής απαραίτητων δεδομένων (μετρητές στάθμης ρέματος, μετεωρολογικά, τηλεπισκόπισης, UAV) επιτυγχάνεται η έγκαιρη πρόγνωση εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων με βάση την ένταση της βροχόπτωσης. Για την ακριβή παρακολούθηση της σημειακής παροχής του ρέματος απαιτούνται μετρητές στάθμης νερού. Σημαντικά είναι τα δεδομένα τηλεπισκόπησης με δορυφορικές εικόνες και των ορθοφωτοχαρτών καθώς εισάγουν στο λογισμικό δεδομένα για την υπερχείλιση εκτός του ρέματος. Το τρίτο μέρος αφορά την διάδοση πληροφοριών και της έγκαιρης προειδοποίησης που είναι αρμοδιότητα της ΓΓΠΠ. Τέλος το τέταρτο μέρος αφορά την ικανότητα απόκρισης φορέων, σωμάτων ασφαλείας και πολιτών καθώς και η εκπαίδευση και ενημέρωση πάνω στα επιχειρησιακά μέρη και στον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση συναγερμού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, πλημμύρες, αντιπλημμυρική θωράκιση, πρόληψη φυσικών καταστροφών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
31
Αριθμός σελίδων:
80
Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας - Χρήστος Παλαπανίδης - 18164.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο