Διερεύνηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της διπλής ωοθηκικής διέγερσης σε γυναίκες με ελαττωμένο ωοθηκικό απόθεμα. Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899770 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-06-29
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Κοντογεώργη Αδαμαντία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Σιμοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Επιβλέπουσα
Γεώργιος Μαστοράκος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της διπλής ωοθηκικής διέγερσης σε γυναίκες με ελαττωμένο ωοθηκικό απόθεμα. Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της διπλής ωοθηκικής διέγερσης σε γυναίκες με ελαττωμένο ωοθηκικό απόθεμα. Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση.
Περίληψη:
Η εργασία αποσκοπεί στην διερεύνηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής πρωτοκόλλου διπλής διέγερσης των ωοθηκών (DuoStim) και επακόλουθης διπλής ωοληψίας μέσα στον ίδιο έμμηνο κύκλο, σε ασθενείς με ελαττωμένες ωοθηκικές εφεδρείες (POR). Πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική αναζήτηση στις ακόλουθες βάσεις δεδομένων: PubMed/ MEDLINE, Embase, και Cochrane Central Library και σε δημοσιεύσεις έως τον Μάρτιο του 2019. Οι προοπτικές και αναδρομικές μελέτες ομάδων (cohorts) που κρίθηκαν κατάλληλες να συμπεριληφθούν στην εργασία αναφέρονται σε γυναίκες με ελαττωμένες ωοθηκικές εφεδρείες (POR) που υποβλήθηκαν σε διπλή διέγερση (DuoStim) στην ωοθυλακική (FPS) και ωχρινική φάση (LPS) του ίδιου έμμηνου κύκλου. Κατόπιν της συστηματικής βιβλιογραφικής επισκόπησης πραγματοποιήθηκε μετα-ανάλυση επί του συνόλου των εργασιών που συλλέχθηκαν.
Η μελέτη καταδεικνύει τη συσχέτιση της διπλής διέγερσης των ωοθηκών (DuoStim) με υψηλότερο αριθμό ανακτημένων ωοκυττάρων, ώριμων ωοκυττάρων MII, και καλής ποιότητας εμβρύων σε σύγκριση με τις συμβατικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, η διέγερση κατά την ωχρινική φάση (LPS) φαίνεται να παρουσιάζει την ίδια ή ακόμα και υψηλότερη συνολική απόδοση σε σύγκριση με τη διέγερση κατά την ωοθυλακική φάση (FPS). Εν κατακλείδι, η διπλή διέγερση (DuoStim) ευνοεί ένα ενισχυμένο κλινικό αποτέλεσμα σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των παραγόμενων ωοκυττάρων, των ώριμων ωοκυττάρων και των διαθέσιμων εμβρύων, μαζί με την ποιότητα των εμβρύων που λαμβάνονται. Δεδομένου ότι η ωχρινική διέγερση δεν φαίνεται να σχετίζεται με ανευπλοειδικά ωοκύτταρα η επιλογή αυτή μπορεί να παρουσιάζεται ως ευνοϊκότερη για την διαχείριση ασθενών με ελαττωμένες ωοθηκικές εφεδρείες, καθώς η κατάσταση τους εξαρτάται σημαντικά από τον χρόνο αντιμετώπισης, αφού επιτρέπει υψηλότερη απόδοση υγειών ωοκυττάρων κατά την διάρκεια ενός έμμηνου κύκλου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Γυναικεία υπογονιμότητα, Τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, Πτωχές απαντήτριες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
72
Αριθμός σελίδων:
93
Διερεύνηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της διπλής ωοθηκικής διέγερσης σε γυναίκες με ελαττωμένο ωοθηκικό απόθεμα. Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο