Οπτική κοκκομετρία σε αποθέσεις ξαφνικών πλημμυρών και ροών κορημάτων με χρήση επίγειων μέσων και ΣμηΕΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2900040 63 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-31
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Ανδριόπουλος Πέτρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Μ. Σταυροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Δρ. Ε. Σκούρτσος, Επικ. Καθηγητής,Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Δρ. «Κ. Σούκης, Ε.ΔΙ.Π.,Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οπτική κοκκομετρία σε αποθέσεις ξαφνικών πλημμυρών και ροών κορημάτων με χρήση επίγειων μέσων και ΣμηΕΑ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οπτική κοκκομετρία σε αποθέσεις ξαφνικών πλημμυρών και ροών κορημάτων με χρήση επίγειων μέσων και ΣμηΕΑ
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της κοκκομετρίας σε χαρτογραφημένες, πρόσφατες πλημμυρικές αποθέσεις ή/και ροές κορημάτων. Η περιοχής μελέτης είναι η Μάνδρα και πιο συγκεκριμένα το ρέμα της Αγ. Αικατερίνης, με θέσεις δειγματοληψίας τον Άγιο Ιωάννη και το Κατσιμίδι. Τα δεδομένα λήφθηκαν μέσω ΣμηΕΑ, (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) , αλλά και με επίγεια μέσα, με σκοπό την κοκκομετρική ανάλυση μικρών κλασμάτων.
Η ανάλυσης της κοκκομετρίας θα πραγματοποιηθεί μέσω του Basegrain, λογισμικό που λειτουργεί μέσω του Matlab. Το BASEGRAIN συνδυάζει φωτογραμμετρία και οπτικές μεθόδους έξυπνων αλγορίθμων, δημιουργώντας μια αυτοματοποιημένη διαδικασία ανίχνευσης αντικειμένων. Παρόλα αυτά το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα παρέμβασης του χρήστη (GUI), μετατρέποντας την διαδικασία σε ημι-αυτοματοποιημένη, για την βελτίωση του αποτελέσματος.
Στόχος της εργασίας είναι η διάκριση τριών κοκκομετρικών κλασμάτων (λεπτόκοκκα, μεσόκοκκα και χονδρόκοκκα), διερευνώντας την ανταπόκριση του λογισμικού σε διαφορετικά ύψη αλλά και την σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα ήδη χαρτογραφημένα δεδομένα. Παράλληλα γίνεται σύγκριση δεδομένων από στατικές λήψεις και από αποκόμματα ορθοφωτοχαρτών, με σκοπό την ευρύ κοκκομετρική χαρτογράφηση πλημμυρικών φαινομένων
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Οπτική Κοκκμετρική Ανάλυση, Basegrain, Μάνδρα, Πλημμύρα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
6
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
31
Αριθμός σελίδων:
83

Msc_Thesis_Andriopoulos_Petros.pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.