Ψυχοφυσιολογική προσέγγιση Σωματοδυσμορφικής διαταραχής

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2903842 71 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-05-07
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Καψάλη Φωτεινή
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Παπαγεωργίου Χαράλαμπος, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Αγγελόπουλος Ηλίας, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Δρούκας Βύρων, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
Σμυρνής Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Μιχόπουλος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Μασδράκης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Τζαβέλλας Ηλίας, Eπίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχοφυσιολογική προσέγγιση Σωματοδυσμορφικής διαταραχής
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ψυχοφυσιολογική προσέγγιση Σωματοδυσμορφικής διαταραχής
Περίληψη:
Οι ασθενείς με Σωματοδυσμορφική Διαταραχή (ΣΔΔ), παρουσιάζουν διαφοροποίηση των μηχανισμών προσοχής σε σύγκριση με τους υγιείς. H παρούσα μελέτη εστίασε στην καταγραφή και ανάλυση της εγκεφαλικής λειτουργίας: κατά τη διάρκεια της Προπαλμικής Αναστολής (διάστημα προπαλμού-παλμού 30-500 msec) και κατά τη διάρκεια της Προπαλμικής Ευόδωσης (διάστημα προπαλμού-παλμού 500-2000msec). Σκοπός της μελέτης είναι η σύγκριση της εγκεφαλικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια των δύο συνθηκών (ΠΠΑ και ΠΠΕ) σε μία ομάδα ασθενών με Σωματοδυσμορφική διαταραχή, σε σύγκριση με μία ομάδα υγιών μαρτύρων.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Τα εγκεφαλικά κύματα που εκλύονται κατά τη διάρκεια δύο συνθηκών: Προπαλμικής αναστολής (ΠΠΑ) και Προπαλμικής ευόδωσης (ΠΠΕ), σε μία ομάδα ασθενών με Σωματοδυσμορφική διαταραχή (Ν=30), σε σύγκριση με μία ομάδα υγιών μαρτύρων (Ν=25), επιλεγμένων κατ’αντιστοιχία. Κάθε συνεδρία αποτελείται από 51 τυχαίες δοκιμές (26 ΠΠΑ και 25 ΠΠΕ).
Μελετήθηκαν τα εγκεφαλικά κύματα που εκλύονται σε κάθε συνθήκη. Χορηγήθηκαν ακόμα οι κλίμακες Yale-Brown Ψυχαναγκασμών-Καταναγκασμών, τροποποιημένη για τη Σωματοδυσμορφική διαταραχή (BDD-YBOCS), τo Eρωτηματολόγιο Σωματοδυσμορφικής Ανησυχίας (DCQ), η Κλίμακα Brown για την εκτίμηση των πεποιθήσεων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις κλίμακες ψυχοπαθολογίας, μεταξύ των δύο ομάδων. Επιπλέον η ανάλυση φασματικής ισχύος των εγκεφαλικών κυμάτων κατά τη διάρκεια της ΠΠΑ και ΠΠΕ έδειξε ότι οι ασθενείς με Σωματοδυσμορφική διαταραχή είχαν αυξημένη δραστηριότητα στην ηλεκτροεγκεφαλογραφική συχνότητα θ1 (δείκτης θαλαμοφλοιώδους ενεργοποίησης) και μειωμένη δραστηριότητα στην ηλεκτροεγκεφαλογραφική συχνότητα β1 (δείκτης της φυγόκεντρου, top-down, διεργασίας κατά τον προσανατολισμό της προσοχής).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της μελέτης συμβάλουν στην εξέταση της γνωσιακής λειτουργίας τηςπροσοχής στους ασθενείς με Σωματοδυσμορφική διαταραχή και τονίζουν τη δυνατότητα που μπορεί να έχει η μελέτη της εγκεφαλικής δραστηριότητας με ΗΕΓ, στην καλύτερη κατανόηση της διαταραχής αυτής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σωματοδυσμορφική διαταραχή, Ηλεκτροεγκεφαλογραφική δραστηριότητα, Προπαλμική Αναστολή (ΠΠΑ), Προπαλμική Ευόδωση (ΠΠΕ), Προσοχή, Προσανατολισμός προσοχής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
294
Αριθμός σελίδων:
129