Αξιοποιώντας τα εικονικά περιβάλλοντα για τη μάθηση ψυχαναλυτικών θεωριών: Η περίπτωση της 1ης Τοπικής Φροϋδικής Θεωρίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2904398 67 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-05-06
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Σούντη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Χαρίτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιοποιώντας τα εικονικά περιβάλλοντα για τη μάθηση ψυχαναλυτικών θεωριών: Η περίπτωση της 1ης Τοπικής Φροϋδικής Θεωρίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Utilizing virtual environments for learning psychoanalytic theories; An experiment on first topographic freudian theory
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να ελεγχθεί κατά πόσο η χρήση εικονικών περιβαλλόντων ως εκπαιδευτικό εργαλείο, μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση και εκμάθηση της φροϋδικής θεωρίας, σε σχέση με την ανάγνωση από βιβλίο, αλλά και συνδυαστικά με αυτό. Για να επιτευχθεί η παραπάνω μελέτη, δημιουργήθηκε εικονικό περιβάλλον βασισμένο στην Πρώτη Φροϋδική Τοπική Θεωρία. Από το θεωρητικό πλαίσιο προέκυψαν δύο ερευνητικά ερωτήματα και πέντε ερευνητικές υποθέσεις. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν το πώς η Ψυχανάλυση μπορεί να αναπαρασταθεί σε εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον όπως οι θετικές επιστήμες, αλλά και το πώς αξιολογούν οι χρήστες την μαθησιακή τους εμπειρία. Αναφορικά με τις ερευνητικές υποθέσεις, υποθέτουμε ότι πρώτον η μεγαλύτερη εξοικείωση στα εικονικά περιβάλλοντα και δεύτερον οι συναφείς με την Ψυχολογία σπουδές οδηγούν σε καλύτερη απόδοση στο εικονικό περιβάλλον, τρίτον ότι η σειρά έκθεσης στα δύο μέσα διαφοροποιεί τα επίπεδα κατανόησης της θεωρίας, τέταρτον ότι η μεικτή μάθηση είναι η αποτελεσματικότερη μέθοδος, καθώς και πέμπτον, ότι το εικονικό περιβάλλον είναι περισσότερο αποτελεσματικό στην μάθηση ως μεμονωμένο μέσο, σε σχέση με την μελέτη του βιβλίου. Εφαρμόστηκε πειραματική έρευνα εργαστηρίου δύο σταδίων. Προέκυψε πειραματικός σχεδιασμός έξι κελιών από δύο ανεξάρτητες μεταβλητές, εκ των οποίων η πρώτη, ονομαζόμενη «συνθήκη» είχε δύο επίπεδα –VR και βιβλίο-, ενώ η δεύτερη, ονομαζόμενη «παρουσίαση υλικού» είχε τρία επίπεδα –καμία παρουσίαση, παρουσίαση είδους συνθήκης, παρουσίαση είδους αντίθετης συνθήκης-. Το δείγμα αποτελείται από 20 άτομα, εκ των οποίων οι 5 είναι άνδρες και οι 15 γυναίκες. Στο πρώτο στάδιο, τα ερευνητικά ερωτήματα διερευνήθηκαν μέσα από οδηγό δομημένης συνέντευξης και αναλύθηκαν ποιοτικά. Στο δεύτερο στάδιο, χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων και κατανόησης της θεωρίας σε τρεις φάσεις και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν ποσοτικά. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι η Ψυχανάλυση μπορεί να αναπαρασταθεί σε εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον, και η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αξιολογεί θετικά αυτή την μαθησιακή εμπειρία. Τέλος, οι κυριότερες υποθέσεις επαληθεύτηκαν, αναδεικνύοντας ότι η μεικτή μάθηση είναι η αποτελεσματικότερη μέθοδος όλων, ενώ το εικονικό περιβάλλον μεμονωμένα είναι αποτελεσματικότερο από το βιβλίο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα, Μεικτή μάθηση, Ψυχολογία, Ψυχανάλυση, Πρώτη Τοπική Θεωρία 
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
136
Αριθμός σελίδων:
181

Σούντη Μαρία_Διπλωματική Ψηφιακά Μέ.pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.