Α΄Βοήθειες στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας: Γνώσεις, δεξιότητες και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2914832 70 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Νοσηλευτικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-05-20
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Τζενετίδης Νικόλαος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Μυριανθεύς Παύλος, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Μπαλτόπουλος Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Φιλντίσης Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Γρηγοράκος Λεωνίδας, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Τσουμάκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Μεντζελόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Θεοδοσοπούλου Ελένη, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Α΄Βοήθειες στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας: Γνώσεις, δεξιότητες και εκπαιδευτικές ανάγκες.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Α΄Βοήθειες στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας: Γνώσεις, δεξιότητες και εκπαιδευτικές ανάγκες.
Περίληψη:
Σκοπός της μελέτης: Αξιολόγηση γενικών και ειδικότερων γνώσεων και δεξιοτήτων των Ελλήνων Αστυνομικών (ΕΑ) στις Πρώτες Βοήθειες, στη βασική υποστήριξη της ζωής, στη Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (Β ΚΑΡΠΑ) και στη απινίδωση.
Μέθοδος: Ανώνυμη συγχρονική μελέτη η οποία διεξήχθη κατά τη χρονική περίοδο 01 Ιανουαρίου 2016 έως την 31 Δεκεμβρίου του 2017, με τη χρήση αυτοσχεδιαζόμενου ερωτηματολογίου προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 57 ερωτήσεις (πολλαπλής επιλογής και ανοιχτές ερωτήσεις) και διαμοιράστηκε σε 700 ΕΑ που υπηρετούν στην Αττική.
Αποτελέσματα: Το τελικό δείγμα αποτελείται από 520 ΕΑ με ικανοποιητικό βαθμό ανταπόκρισης της τάξης του 74,28%. Από τους απαντήσαντες το 65.4% (340) ηλικιακά κυμαίνονταν μεταξύ 26 και 35 ετών και 434 (83.5%) είναι άρρενες. Λαμβάνοντας υπόψη τις 20 ερωτήσεις που εξέταζαν τις γνώσεις στις Α΄ Βοήθειες, στη Βασική Υποστήριξη Ζωής, Β – ΚΑΡΠΑ και Απινίδωση, το μέσο ποσοστό σωστών απαντήσεων ήταν 32.94%. Περισσότερο από το 50% των ερωτηθέντων γνώριζε ότι πριν ξεκινήσει η αναζωογόνηση, πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια του διασώστη, του θύματος και των παρευρισκόμενων, τι είναι ένας απινιδωτής, τα βήματα για τη θεραπεία μιας μικρής εξωτερικής αιμορραγίας και τι πρέπει να κάνουν όταν υπάρχει ανάγκη για Α΄ Βοήθειες και Β - ΚΑΡΠΑ. Μόλις το 3.5-7.0% από τους ερωτηθέντες απάντησε σωστά στα βήματα της αναζωογόνησης μετά την απινίδωση και στις περιπτώσεις αντιμετώπισης συμβάντων εισπνοής τοξικών ή χημικών αερίων. Επίσης μόνο το 6.5% ανέφερε ότι έχει εκπαιδευτεί στη χρήση απινιδωτή. Το 0.6% και 24.6% από τους 520 συμμετέχοντες παρείχαν ≥ 80% και ≥ 50% σωστές απαντήσεις στη γνώση συγκεκριμένων ερωτήσεων αντίστοιχα. Σε πολυπαραγοντική λογιστική παλινδρόμηση, οι ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες της τάξης του 50% ή περισσότερο των σωστών απαντήσεων ήταν: η οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος με παιδιά), ο βαθμός και η γνώση υπολογιστών.
Συμπεράσματα: Το επίπεδο των γνώσεων και η εκπαίδευση των ΕΑ που υπηρετούν στην Αττική στις Α΄ Βοήθειες είναι αξιοσημείωτα χαμηλό. Η ανάγκη οργανωμένης και συστηματικής εκπαίδευσης είναι πρωταρχικής σημασίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πρώτες Βοήθειες, Ελληνική Αστυνομία, Απινιδωτής, Εκπαιδευτικές ανάγκες, Γνώσεις, Δεξιότητες, Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
132
Αριθμός σελίδων:
211

Α΄Βοήθειες στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας - Γνώσεις, δεξιότητες και εκπαιδευτικές ανάγκες .pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-05-20.