Εν τω βάθει εγκεφαλικός ερεθισμός στην θεραπεία της επιληψίας. Επιλογή του κατάλληλου ανατομικού στόχου, συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2914874 72 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Νευροανατομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-05-22
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Καρυδάκης Πλούταρχος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Στράντζαλης, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Μαρία Πιάγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Φουντάς, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εν τω βάθει εγκεφαλικός ερεθισμός στην θεραπεία της επιληψίας. Επιλογή του κατάλληλου ανατομικού στόχου, συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εν τω βάθει εγκεφαλικός ερεθισμός στην θεραπεία της επιληψίας. Επιλογή του κατάλληλου ανατομικού στόχου, συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Περίληψη:
Εισαγωγή
Ο εν τω βάθει εγκεφαλικός ερεθισμός έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να περιορίσει τη συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων σε ασθενείς με φαρμακοανθεκτική επιληψία, ο ακριβής μηχανισμό δράσης του παραμένει, ωστόσο, άγνωστος. Οι περιοχές στόχοι στους οποίους εφαρμόζεται είναι ο πρόσθιος πυρήνας του θαλάμου (ANT), ο κεντρικός-έσω πυρήνας του θαλάμου (CMT), ο υποθαλαμικός πυρήνας (STN), ο ιππόκαμπος και η παρεγκεφαλίδα.
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανατομική περιγραφή των ανωτέρω στόχων και η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για διερεύνηση της ύπαρξης ιδανικού στόχου, ανάλογα με τον τύπο των επιληπτικών κρίσεων.
Υλικό και μέθοδος
Διενεργήθηκε έρευνα μέσω του Pubmed και του MEDLINE, για κλινικές μελέτες που αφορούν την εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση στη θεραπεία της επιληψίας, που είχαν δημοσιευθεί μέχρι 1 Φεβρουαρίου 2019. Μετά από ανάλυση των αποτελεσμάτων, αρχικά με βάση τον τίτλο και την περίληψη, και κατόπιν με βάση το πλήρες κείμενο, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η καταλληλόλητα τους για την παρούσα μελέτη, επελέγησαν 67 μελέτες, που αναλύθηκαν εις βάθος και παρουσιάζονται, ταξινομημένες ανά στόχο.
Αποτελέσματα
Από τις 67 μελέτες που αναλύθηκαν, οι 19 αφορούσαν το πρόσθιο πυρήνα του θαλάμου (ΑΝΤ). Ακολούθως, 12 αφορούσαν τον κεντρικό-έσω πυρήνα του θαλάμου (CMT), 15 τον ιππόκαμπο (HIP), 8 τον υποθαλαμικό πυρήνα (STN), και 13 την παρεγκεφαλίδα (CB).
Συμπεράσματα
Η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση σε ασθενείς που πάσχουν από φαρμακοανθεκτική επιληψία είναι μια ασφαλής μέθοδος, η οποία μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση όσον αφορά τη συχνότητα και τη βαρύτητα των επιληπτικών κρίσεων. Η ορθή επιλογή του πυρήνα στόχου για τον κάθε ασθενή, με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης που προηγήθηκε, μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση στην κλινική εικόνας καθώς και στην ποιότητα ζωής του ασθενούς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εν τω βάθει Εγκεφαλική Διέγερση, Επιληψία, Πρόσθιος Πυρήνας του θαλάμου, Κεντρικός-Έσω πυρήνας του θαλάμου, Ιππόκαμπος, Υποθαλαμικός πυρήνας, Παρεγκεφαλίδα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
225
Αριθμός σελίδων:
96

Karydakis Ploutarchos MSc.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-11-22.