Κίνητρα των Μετεχόντων του Δρομικού Κινήματος στην Ελλάδα.

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2914904 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τίτλος:
Κίνητρα των Μετεχόντων του Δρομικού Κινήματος στην Ελλάδα.
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
© Γεωργίου, Ι., Πατσαντάρας, Ν., Καμπερίδου, Ε. (2019). Κίνητρα των Μετεχόντων του Δρομικού Κινήματος στην Ελλάδα. Εισήγηση (ενότητα ελεύθερες ανακοινώσεις 14/4) στο 5ο συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 12-14 Απριλίου 2019, Αθήνα. [σελ. 60 στο ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ]
Έτος δημοσίευσης:
2019-01-01
Συγγραφείς:
Γιάννης Γεωργίου,
Νικόλαος Πατσαντάρας ,
Ειρήνη Καμπερίδου
Εκδότης:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ)
Τίτλος συνεδρίου:
5ο συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σελίδες:
σελίδα 60 στο Βιβλίο Πρακτικών
Λέξεις-κλειδιά:
Αθλητισμός, Δρομικό κίνημα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία
Στοιχεία έργου:
© Γεωργίου, Ι., Πατσαντάρας, Ν., Καμπερίδου, Ε. (2019). Κίνητρα των Μετεχόντων του Δρομικού Κινήματος στην Ελλάδα. Εισήγηση (ενότητα ελεύθερες ανακοινώσεις 14/4) στο 5ο συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 12-14 Απριλίου 2019, Αθήνα. [σελ. 60 στο ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ]
ΑΣΚΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, σελ. 60,61,62,139,141,167.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο