Μελέτη χρήσης νανοσωματιδίων χρυσού προς επαύξηση δόσης σε διάφορες ακτινοθεραπευτικές δέσμες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2915230 117 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-05-29
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Κούτσικος Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευάγγελος Παντελής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Παντελής Καραΐσκος, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Παπαγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη χρήσης νανοσωματιδίων χρυσού προς επαύξηση δόσης σε διάφορες ακτινοθεραπευτικές δέσμες
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη χρήσης νανοσωματιδίων χρυσού προς επαύξηση δόσης σε διάφορες ακτινοθεραπευτικές δέσμες
Περίληψη:
Απώτερος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης ενός νανοσωματιδίου χρυσού (Au) στη χρήση διαφόρων ακτινοθεραπευτικών δεσμών φωτονίων. Αυτή πραγματοποιήθηκε με τη μορφή προσομοιώσεων Monte Carlo και το πακέτο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το GATE. Στα πρώτα πέντε κεφάλαια δίνεται το πλήρες φυσικό υπόβαθρο που πραγματεύεται η συγκεκριμένη εργασία, το οποίο κυμαίνεται από τη φύση της ακτινοβολίας έως το δυνητικό ρόλο των νανοσωματιδίων στην Ιατρική Φυσική. Στο έκτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός των Monte Carlo προσομοιώσεων και παράλληλα παρουσιάζονται οι πτυχές του GATE που φάνηκαν χρήσιμες κατά την υλοποίηση αυτής της εργασίας. Στη συνέχεια, στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται προσομοιώσεις κατασκευής καμπύλων PDD και προφίλ δεσμών για διάφορες περιπτώσεις, οι οποίες είχαν ως σκοπό την εξοικείωση με το GATE και τις σχετικές με την ακτινοθεραπεία λειτουργίες του. Τέλος, το όγδοο κεφάλαιο αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι της εργασίας, όπου δίνονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων που αφορούσαν την ακτινοβόληση όγκου, στον οποίο είχε τοποθετηθεί νανοσωματίδιο χρυσού. Σε αυτά περιλαμβάνονται τόσο οι διάφορες αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα όσο και η επαύξηση της εναποτιθέμενης ενέργειας λόγω της παρουσίας του νανοσωματιδίου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Νανοσωματίδιο χρυσού, Επαύξηση δόσης, Ακτινοθεραπεία, Προσομοίωση Monte Carlo, GATE
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
21
Αριθμός σελίδων:
157
Koutsikos Dimitrios Master.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο