Ψήφισμα: 4 Μαρτίου 1920

Πρακτικά uoadl:2916 102 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ψήφισμα: 4 Μαρτίου 1920
Χρονική κάλυψη:
19200304
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Πατσόπουλος, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:

1