Το στρες των νοσηλευτών πριν και μετά την οικονομική κρίση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2917144 90 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-06-23
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Γιώργη Αγγελική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Επιβλέπων
Ιωάννης Τουντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το στρες των νοσηλευτών πριν και μετά την οικονομική κρίση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το στρες των νοσηλευτών πριν και μετά την οικονομική κρίση
Περίληψη:
Η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα σύνδρομο που μπορεί να οδηγήσει τους νοσηλευτές σε ψυχοσωματικά προβλήματα και συμπεριφορά κοινωνικής απομόνωσης.Οφείλεται στην εργασία και σε νοσηλευτική φροντίδα χαμηλής ποιότητας.
Σκοπός:
Ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του επιπέδου της επαγγελματικής εξουθένωσης και της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών που εργάζονται στα νοσοκοεία : ΓΝΑ «ΚΑΤ» και ΓΝΠΑ «Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ» κατά την οικονομική κρίση.
Επίσης διερευνήθηκε η επίδραση και άλλων παραμέτρων στην επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών όπως πχ μειώσεις μισθών, θέματα υγείας, ανθρωπιστικές σχέσεις, προβλήματα συμπεριφοράς και επαγγελματική ικανοποίηση.
Υλικό και Μέθοδος:
Η εκτίμηση της επαγγελματικής εξουθένωσης και των παραγόντων που ενδεχομένως την επηρεάζουν έγινε με την χρήση του ερωτηματολογίου «whoqol bref».Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε είναι ποσοτική και η συλλογή του δείγματος έγινε με απλή τυχαία δειγματοληψία (δείγμα ευκολίας).
Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 262 νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης του ΓΝΑ «ΚΑΤ» και του ΓΝΠΑ «Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ». Αρχικά μοιράστηκαν 360 ερωτηματολόγια εκ των οποίων επεστράφησαν πίσω συμπληρωμένα τα 262 απο νοσηλευτές ΤΕ και ΠΕ.Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε απο τον Ιούλιο 2019-Οκτώβριο 2019.
Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο κοινωνικών επιστημών SPSS και για τη σύγκριση των ποσοτικών μεταβλητών Student’s test και Anova.
Αποτελέσματα:
Το μεγαλύτερο ποσοστό των νοσηλευτών δήλωσε πως η οικονομική κρίση έχει επιφέρει μείωση των μισθολογικών τους απολαβών (99,2%) και έχει αυξήσει το άγχος στην καθημερινότητά τους (97,3%). Ακόμη τα χρόνια προϋπηρεσίας φάνηκε να επηρεάζουν την συχνότητα που οι νοσηλευτές βιώνουν αρνητικά συναισθήματα.
Συμπεράσματα:
Το στρές των νοσηλευτών φαίνεται να έχει άμεση σχέση με την οικονομική κρίση.Η μείωση στις μισθολογικές απολαβές , η δυσαρέσκεια ως προς τις συνθήκες εργασίας και η γενικότερη απαισιόδοξη στάση των νοσηλευτών προς την εργασία τους και την διαβίωσή τους στο μέλλον επιδρούν σημαντικά στην ποιότητα ζωής των νοσηλευτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εργασιακό στρες, Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, Νοσηλευτικό προσωπικό, Οικονομική κρίση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
58
Αριθμός σελίδων:
58

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΤΕΛΙΚΗ_17062020.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.