Μελέτη ανοσολογικών παραμέτρων χυμικής και κυτταρικής ανοσίας σε άτομα με ιδιοπαθή υπέρταση και συσχέτιση αυτών με φυσιολογικές μεταβλητές του κυκλοφορικού συστήματος

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2917348 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-06-30
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Σερέτη Ελένη
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Νικόλαος Ζακόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πέτρος Σφηκάκης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κλειώ Μαυραγάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κίμων Σταματελόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Ελευθερία Ευαγγελοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ευστάθιος Μανιός, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη ανοσολογικών παραμέτρων χυμικής και κυτταρικής ανοσίας σε άτομα με ιδιοπαθή υπέρταση και συσχέτιση αυτών με φυσιολογικές μεταβλητές του κυκλοφορικού συστήματος
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη ανοσολογικών παραμέτρων χυμικής και κυτταρικής ανοσίας σε άτομα με ιδιοπαθή υπέρταση και συσχέτιση αυτών με φυσιολογικές μεταβλητές του κυκλοφορικού συστήματος
Περίληψη:
Η υπέρταση είναι μια πολυπαραγοντική διαταραχή με σοβαρές επιπλοκές και άγνωστη αιτιολογία. Μεταξύ των πιθανών παραγόντων, έχει προταθεί επίσης η ανοσολογική ρύθμιση. Ο πληθυσμός της μελέτης περιέλαμβανε 61 διαδοχικά υπερτασικούς ασθενείς και 55 υγιή άτομα με παρόμοια κατανομή ηλικίας και φύλου. Όλοι οι συμμετέχοντες στη μελέτη υποβλήθηκαν σε λεπτομερή αξιολόγηση (1)καρδιαγγειακούς παράγοντες(2)κλασικούς παράγοντες κινδύνου καθώς και για υποκλινική αθηροσκλήρωση. Επίσης και σε πλήρες ανοσολογικό προφίλ συμπεριλαμβανομένου της ποσοτικής μέτρησης των ανοσοσφαιρινών (IgG,IgM,IgA)και των υποπληθυσμών των λεμφοκυττάρων. Τα επίπεδα ανοσοσφαιρινών IgG,IgM,IgA και ο παράγοντας συμπληρώματος C3 βρέθηκαν να αυξάνονται σημαντικά στους υπερτασικούς σε σύγκριση με την ομάδα των μαρτύρων, ενώ μια στατιστικά σημαντική μείωση στο CD3+ του περιφερικού αίματος, CD4+ και CD8+σε υπερτασικούς ασθενείς έναντι των μαρτύρων. Αυτά τα ευρήματα ενδέχεται να υποστηρίξουν την πιθανή συμμετοχή κυτταρικών και χυμικών ανοσολογικών απαντήσεων στην παθογένεση της υπέρτασης, υποδηλώνοντας έναν πιθανό ρόλο για τις ανοσοτροποποιητικές στρατηγικές, που έχουν ήδη εφαρμοστεί στη θεραπεία αυτοάνοσων, στην μελλοντική διαχείριση της υπέρτασης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αρτηριακή υπέρταση, Χυμική / Κυτταρική ανοσιακή απάντηση, Τ-κύτταρα, Β-κύτταρα, Ανοσοσφαιρίνες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
107
Αριθμός σελίδων:
65

Sereti Eleni PhD.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.