Ο Οικονομικός Χαρακτήρας των Πανηγυριών: Επιτόπια Έρευνα στη Βάρη Αττικής

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2918623 331 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τίτλος:
Ο Οικονομικός Χαρακτήρας των Πανηγυριών: Επιτόπια Έρευνα στη Βάρη Αττικής
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη διερευνά την οικονομική διάσταση των πανηγυριών στην Ελλάδα και τη σημασία τους σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, χρησιμοποιώντας ως μελέτη περίπτωσης το πανηγύρι στη Βάρη Αττικής που πραγματοποιείται με αφορμή την εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου). Η έρευνα της οικονομικής διάστασης του πολιτισμού τις τελευταίες δεκαετίες, διαρκώς αναπτύσσεται, διευρύνεται και συστηματοποιείται. Ο πολιτισμός σήμερα παράγει μεγάλη οικονομική δραστηριότητα, με σημαντικό αντίκτυπο στην παραγωγική διαδικασία και την οικονομική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, το πανηγύρι σήμερα αλλά και παλαιότερα, πέρα από τα θρησκευτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά σημαινόμενα και χαρακτηριστικά του, αντανακλά και αντιπροσωπεύει ένα κεντρικό οικονομικό φαινόμενο στη ζωή της κοινότητας ενώ ταυτόχρονα, αποτελεί ένα μέσον και εργαλείο τοπικής ανάπτυξης. Για τη συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε η εθνογραφική μέθοδος και η επιτόπια ανθρωπολογική έρευνα (fieldwork) ενώ πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις (ημιδομημένη συνέντευξη) και συμμετοχική παρατήρηση. Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι παρά την οικονομική κρίση, η οποία έχει επηρεάσει κυρίως τα κέρδη των πλανόδιων εμπόρων και των μικροπωλητών, το πανηγύρι εξακολουθεί και στη σημερινή εποχή να αποτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό, πολιτισμικό, θρησκευτικό και οικονομικό γεγονός για την τοπική κοινωνία. Επιπρόσθετα όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της έρευνας η τόνωση της τοπικής οικονομίας είναι σημαντική, αφού μια ποικιλότητα επαγγελματικών ομάδων και θεσμικών φορέων εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με το πανηγύρι.
Έτος δημοσίευσης:
2017
Συγγραφείς:
Μαρία Καρέλλα,
Ειρήνη Καμπερίδου,
Χρήστος Παπακώστας
Εκδότης:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ)
Τίτλος συνεδρίου:
"Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Σύγχρονο Κόσμο: Παιδεία - Κοινωνία – Πολιτισμός"
Σελίδες:
92-93
Λέξεις-κλειδιά:
Πανηγύρι, Οικονομική/Κοινωνική/Πολιτισμική διάσταση, Αστικός/Θρησκευτικός τουρισμός, Τοπική ανάπτυξη, Βάρη Αττικής
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Στοιχεία έργου:
Ανακοίνωση στα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου Αθλητικής Επιστήμης «Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Σύγχρονο Κόσμο: Παιδεία - Κοινωνία – Πολιτισμός. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, πρώτη έκδοση: σελ. 92-93. Copy at http://www.tinyurl.com/y3e38e4r
Αναφορές:
.
conference_proceedings._praktika_synedrioy_1st_edition_may_2017_.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο