Κλινικές μελέτες: τάσεις και πoλιτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2918634 75 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-12
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Ιντζές Παύλος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανάσιος Βοζίκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Επιβλέπων)
Γιάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Kαντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κλινικές μελέτες: τάσεις και πoλιτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κλινικές μελέτες: τάσεις και πoλιτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα
Περίληψη:
Οι κλινικές μελέτες διαχωρίζονται σε παρεμβατικές και μη παρεμβατικές και αποτελούν αναγκαία βήματα για την απόδειξη επίτευξης του επιδιωκόμενου αποτελέσματος από τη χορήγηση ενός φαρμακευτικού σκευάσματος και την καταγραφή ανεπιθύμητων ενεργειών. Εκτός από τη βελτίωση την οποία δύναται να επιφέρουν στο επίπεδο της υγείας των ασθενών, η διεξαγωγή τους συνοδεύεται και από οικονομικά οφέλη. Η πραγματοποίηση των κλινικών μελετών προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε καταγραφή και ανάλυση των ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών τα οποία ωθούν στη διεξαγωγή κλινικών μελετών και των λόγων για τους οποίους ενίοτε αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα. Η συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων και η κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία των κύριων ερευνητών εντοπίστηκαν ως οι πιο σημαντικοί παράγοντες για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών. Συγχρόνως πραγματοποιήθηκε συλλογή και ανάλυση δεδομένων από τη βάση δεδομένων του ClinicalTrials.gov σχετικά με τις κλινικές μελέτες οι οποίες διεξήχθησαν σε διάστημα δέκα ετών (01/01/2009 έως 31/12/2018) στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συγκριθούν με αυτές στην Ελλάδα. Υπολογίστηκε ότι στην Ελλάδα πάνω από τέσσερις στις δέκα (41,1%) παρεμβατικές κλινικές μελέτες τερματίστηκαν λόγω αδυναμίας συμπλήρωσης του απαραίτητου αριθμού συμμετεχόντων. Εντοπίστηκε επίσης μειωμένος αριθμός κλινικών δοκιμών στη Φάση Ι (4%) σε σχέση με των μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (13%). Παράλληλα πραγματοποιήθηκε σύγκριση της Ελλάδας με κράτη μέλη ανάλογου πληθυσμού και διαπιστώθηκε ότι η υπό μελέτη χώρα υστερεί στον αριθμό κλινικών μελετών με τις περισσότερες συγκρινόμενες χώρες αλλά και με γειτονικές μικρότερου πληθυσμού. Διαπιστώθηκε αυξητική τάση των κλινικών μελετών για τη μελετώμενη χρονική περίοδο με τα αποτελέσματα να υποδεικνύουν την ανάγκη προσέγγισης και λήψης μέτρων για την παρακίνηση των ενδιαφερόμενων μερών με στόχο την αύξηση του αριθμού κλινικών μελετών στην Ελλάδα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κλινικές μελέτες, Πολιτική υγείας, Κλινικές δοκιμές, Ενδιαφερόμενα μέρη, Κέντρα κλινικών δοκιμών, Χορηγοί κλινικών μελετών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
93
Αριθμός σελίδων:
82
Διπλωματική Εργασία - Παύλος Ιντζές.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο