Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 512.4)

Υποφάκελος uoadl:2918738 89 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 512.4)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών,
άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές
γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών.

Χρονική κάλυψη:
1938-1939
Ταξιθετικός αριθμός:
512.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
170 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φοιτητικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στρατολογικά θέματα
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Τέλη
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Θ. Φωτεινός, πρύτανης, δημοσιεύσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, γονείς, ποινές, αποβολές, κομμουνιστική δράση, δελτία, φοιτητές,
Παναγιώτης Κ. Σταυρόπουλος, Παναγιώτης Δ. Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Δασκαλόπουλος, Μαρία Ε. Δαδιώτου, Άγγελος Ν. Χριστόπουλος, Χ. Μάλλιος, Θ. Κοτσίνας, Ι. Πλέσσας, Πανταζής Πανταζόπουλος, Εύδημος Ε. Περρής, Γεώργιος Κ. Φάνος,
Σπυρ. Α. Γκιζώρης, Κωνσταντίνος Χ. Κατσής, φοιτητές, παρενόχληση, Μαρία Ζαβιτσιάνου, Κωνσταντίνος Ζαβιτσιάνος, γονέας, μήνυση,
Χαράλαμπος Γρ. Παπαχριστόπουλος, Άγγελος Ν. Χριστόπουλος, Αθανάσιος Παναγόπουλος, Ευθύμιος Ν. Παπανικολάου, Νικόλαος Γ. Πάγκος, Παναγιώτης Γ. Βαλλιάνος, Μ. Γαλιατσάτος,
Αντώνιος Παπαντωνίου, αίτηση, ποινή, μετάνοια, Παντελεήμων, Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου, διαβίβαση,
Φώτης Χούλιας, κλητήρας, καταγγελία, αναφορά, Δημήτριος Π. Μπαγιώργας, φοιτητής, δωροδοκία,
Χρυσός Χαρτοφύλαξ, σύζυγος, αναφορά, καταγγελία, Νικόλαος Σ. Σακέλλης, φοιτητής, παράνομη σχέση, επιστολές,
Αργύριος Πετρούνιας, απολογία, κομμουνιστική δράση, δελτίο,
Δημήτριος Φούντας, Κράουζ, φοιτητές, επεισόδιο, παρενόχληση, ημάθημα, Γεώργιος Κ. Παμπούκης, καθηγητής,
Πειθαρχικόν Συμβούλιον,
Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.