Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 512.5)

Υποφάκελος uoadl:2918739 17 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 512.5)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών,
άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές
γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών.

Χρονική κάλυψη:
1938-1939
Ταξιθετικός αριθμός:
512.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
206 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φοιτητικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στρατολογικά θέματα
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Τέλη
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Θ. Φωτεινός, πρύτανης, κοινοποιήσεις, δημοσιεύσεις, γνωστοποιήσεις, γονείς, ποινές, αποβολές, κομμουνιστική δράση, δελτία, φοιτητές,
Σωκράτης Μιχ. Σαράφης, Ιωάννης Π. Συμεωνίδης, Ιωάννης Ε. Αλειχανίδης, Ελπίς Κ. Κωνσταντινίδου, Αριστείδης Γ. Σαλαβράκος, Πέτρος Γ. Λυκίδης, Απόστολος Χ. Ζήσης, Γρηγόριος Γ. Περδίκης, Γεώργιος Δ. Κατσούλης, Αντώνιος Μ. Στρατής, Σαράντης Ι. Γιαννακίδης, Πλούταρχος Ν. Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Κ. Παπαδάμ, Χαράλαμπος Η. Φαναρίτης, Μιχαήλ Σ. Μιχαηλίδης, Ανάργυρος Ε. Καραλής, Ανδρέας Σ. Παπλωματάς, Θεοχάρης Γ. Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Θ. Σταυρουλάκης, Θωμάς Κυρ. Τσαχιρίδης, Ιωάννης Π. Κύρτσης, Ευάγγελος Τ. Γεωργίου, Κωνσταντίνος Γ. Γεωργιάδης, Ευθύμιος Α. Χαλκιάς, Ιωάννης Κ. Βλάχος, Θεόδωρος Ε. Αθηνάκης, Ανέστης Α. Μπακόλας, Αγησίλαος Κ. Λαμπρόπουλος, Γεώργιος Εμμ. Σηφάκης, Δημήτριος Σ. Μελισσάκης, Ελευθέριος Γ. Λεοντάκης, Βασίλειος Ε. Σκουνάκης,
Πειθαρχικόν Συμβούλιον,
Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας,
Μαρία Α. Χρηστοφή, καταγγελία, κατηγορίες, Νικόλαος Ν. Γλυκοκάλαμος, φοιτητής,
Κωνσταντίνος Ι. Αγγέλου, εμπορροράπτης, αναφορά, Δημήτριος (Μίμης) Π. Αλεξόπουλος, φοιτητής, ενδυμασία, οφειλή,
Ευθαλία Παντελή Στυλιάτη, Κωνσταντίνος Ευαγ. Πεγκλής, φοιτητές, αίτηση, παράπονα, εξετάσεις, αποκλεισμός, Γ. Παπασταθάτος, διευθυντής, εργαστήριο, Οργανική Χημεία,
Βασίλειος Παπαγιαννίδης, καταγγελία, πληρεξούσιος, μίσθωση, Πέτρος Παπαδόπουλος, φοιτητής, οφειλέτης,
Κοινότητα Μονοδρίου, Εύβοια, πρόεδρος, καταγγελία, Ιωάννης Δημ. Σασάνης, φοιτητής, οπλοκατοχή
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.