Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 512.6)

Υποφάκελος uoadl:2918740 15 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 512.6)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών,
άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές
γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών.

Χρονική κάλυψη:
1938-1939
Ταξιθετικός αριθμός:
512.6
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
145 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φοιτητικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στρατολογικά θέματα
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Τέλη
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Θ. Φωτεινός, πρύτανης, κοινοποιήσεις, δημοσιεύσεις, Πειθαρχικόν Συμβούλιον, πρόεδρος, πρόσκληση, απολογία, φοιτητές, Γεώργιος Λεωνίδα Κατράκης, Δήμος Αθανασίου Τσόκας, Ηλίας Ιωάννου Σαγιάς, Φωκίων Επαμεινώνδα Κόκκινος, Αθανάσιος Βασιλείου Χατζηγιάννης, Δημήτριος Αθανασιάδης, Άρης Μανωλάκος, Πασχάλης Πασχαλίδης, Δημήτριος Αθανασίου Αναστασιάδης, κομμουνιστική δράση, διαγωγή, αναφορές, επεισόδια, συμπλοκή, Ι. Κωνστανταρόγιαννης, πρόεδρος, Σύνδεσμος Φοιτητών Φιλοσοφικής, υπόμνημα, καταγγελία,
Χρύσανθος Β. Παππάς, φοιτητής, εξαπάτηση, διαγωγή, αποβολή,
Λυκούργος Ε. Δημητρόπουλος, φοιτητής, τραμ, εισιτήριο, καταβολή, άρνηση, ποινή,
Νείλος Σακελλαρίου, καθηγητής, αναφορά, καταγγελία, Ηλίας Σ. Σταθουλόπουλος, φοιτητής, εξετάσεις, αντιγραφή, ποινή, αποβολή
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.