Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 513.2)

Υποφάκελος uoadl:2918743 17 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 513.2)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών,
άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές
γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών.

Χρονική κάλυψη:
1938-1939
Ταξιθετικός αριθμός:
513.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
108 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φοιτητικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στρατολογικά θέματα
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Τέλη
Λέξεις-κλειδιά:
Βασίλειος Σωτηρόπουλος, γραμματεύς, έγγραφα, επιστολές, γονείς, έκδοση, αδυναμία, μετοίκηση,
Γεώργιος Θ. Φωτεινός, πρύτανης, κοινοποιήσεις, δημοσιεύσεις, φοιτητές, ποινές, κομμουνιστική δράση, Πειθαρχικόν Συμβούλιον, Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας, Διεύθυνση Εθνικής Ασφαλείας, Δελτία Κομμουνιστικής Δράσεως, πειθαρχικές διώξεις, προσκλήσεις, απολογία,
Γεώργιος Κ. Χρυσικός, γραπτές εξετάσεις, αντιγραφή, ποινή, αποβολή,
Γεώργιος Αθ. Κόκκινος, κομμουνιστική δράση, ποινή, αποβολή, εκτοπισμός, Φολέγανδρος, απολογία, δήλωση,
Σταμάτιος Κ. Βασματζίδης, ποινή, αποβολή,
Δωρόθεος Ιω. Χριστόπουλος, Ιωάννης Δ. Μαυρίκιος, Θεοφάνης Θεοδ. Καμπάνης, Δέσποινα Αριστείδου Γληνού, Γεώργιος Π. Σαπουντζάκης,
Αντώνιος Δημ. Παυλόπουλος, δήλωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.