Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 513.4)

Υποφάκελος uoadl:2918745 15 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 513.4)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών,
άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές
γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών.

Χρονική κάλυψη:
1938-1939
Ταξιθετικός αριθμός:
513.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
76 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φοιτητικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στρατολογικά θέματα
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Τέλη
Λέξεις-κλειδιά:
Παναΐλα Δημητρίου Θεοδωρίδου, Ρωσία, Ένωσις Ποντίων Πειραιώς, βεβαίωση,
Σωκράτης Κωνσταντίνου Σακελλαριάδης, ιατρός, αίτηση, πτυχίο, απώλεια, πυρκαγιά,
Μαρία Γ. Κουρουμάλλου, αίτηση, εισιτήριες εξετάσεις, βαθμολογία, έρευνα,
Βασίλειος Πανίδης, τελειόφοιτος, Ρωσία, διωγμός, κατηγορία, κατασκοπία, αίτηση, δίδακτρα, απαλλαγή, οίκος φοιτητού, διαμονή,
Στυλιανός Χρ. Σουγλές, φοιτητής, αίτηση, σίτηση,
Υπουργείον Ναυτικών, φοιτητές, σπουδές, αναβολή,
Δημήτριος Καλευράς, Παναγιώτης Περείδης, απολυτήρια, απώλεια, Γυμνάσιο, Τραπεζούντα, πολεμικά γεγονότα,
Ιορδάνης Σταύρου Χούρσογλου, φοιτητής, εγγραφή, ανανέωση,
Ιωάννης Τιμόθεος Γεωργ. Κωνσταντίνου, αίτηση, εγγραφή, Θεολογική Σχολή,
Χρήστος Εμμ. Μαθιανάκης, πολύτεκνος, βεβαίωση,
Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος του Χρήστου, πλαστά δικαιολογητικά, εγκληματικό παρελθόν,
Γεώργιος Ν. Κοντογιάννης, αίτηση, βοήθημα,
Μαρία Μαρκέλλου του Βασιλείου, αίτηση, έκδοση,
απολυτήριο, απώλεια,
Σοφία Μ. Παπαδοπούλου, Ιατρική Σχολή, Βελιγράδι, αίτηση, μεταγραφή,
Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, απόφοιτοι, αίτηση, εγγραφή, Νομική,
Λεωνίδας Κωττάκης, δικηγόρος, αίτηση, Μιχαήλ Λ. Κωττάκης, εισιτήριες εξετάσεις, γραπτά, αναθεώρηση,
Ευθύμιος Παπαναστασίου, Κωνσταντίνος Ναυπλιώτης, Γεώργιος Ναυπλιώτης,
Γρηγόριος Τρίκας, του Αθανασίου, Μαρία Γ. Κουρουμάλλου, Παναγιώτης Σταυρόπουλος, Δημήτριος Γ. Αγαπάκης, Ελένη Κ. Λευκιάδου, Χρήστος Ανθηρόπουλος, Ζωή Χαρ. Κωστάλα, Σπυρίδων Χρυσοσπάθης, υποψήφιοι φοιτητές, αιτήσεις, γραπτά, αναθεώρηση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.