Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 513.6)

Υποφάκελος uoadl:2918747 15 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 513.6)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών,
άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές
γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών.

Χρονική κάλυψη:
1938-1939
Ταξιθετικός αριθμός:
513.6
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
124 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, 1 έγγραφο στα γερμανικά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φοιτητικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στρατολογικά θέματα
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Τέλη
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Θ. Φωτεινός, πρύτανης, Θ. Βλησίδης, διευθυντής, Υπουργείο,
Κ. Βαρβαρέσος, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, απόφαση, γνωμοδότηση, νομοθεσία, πτυχιούχοι, εγγραφή,
Σύλλογος Βορειοηπειρωτών, φοιτητές, άποροι, ατελής εγγραφή,
Μιχαήλ Κράλλης, διδάκτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Λειψία, πτυχίο, ισοτιμία,
Σάββας Παρίσης, Αρχιμανδρίτης, Θεολογική Ακαδημία, Ρωσία, ισοτιμία,
Εθνικόν Ελληνογαλλικόν Λύκειον Κωνσταντινουπόλεως, Σταυροδρομίου, Γρηγορίειον Γυμνάσιον Μανσούρας, Κρατικά Γυμνάσια, ισότιμα,
Σάββας Γ. Κοσκινάς, κληρικός, αίτηση, εγγραφή, Θεολογική Σχολή, απόφαση, ακύρωση, Θ. Π. Παπάζογλου, πληρεξούσιος δικηγόρος,
Ιεζεκιήλ, Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, ερώτημα, ιεροκήρυκας, διορισμός, Π. Ι. Μπρατσιώτης, κοσμήτωρ,
Θεολογική Σχολή Χάλκης, ισοτιμία,
Στρατόπεδον Συγκεντρώσεως Κομμουνιστών,
Αντώνιος Παπαγγέλου, φοιτητής, κομμουνιστής,
ατελείς εγγραφές,
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.