Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 514.2)

Υποφάκελος uoadl:2918749 21 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 514.2)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών,
άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές
γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών.

Χρονική κάλυψη:
1938-1939
Ταξιθετικός αριθμός:
514.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
145 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, 3 έγγραφα στα αγγλικά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φοιτητικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στρατολογικά θέματα
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Τέλη
Λέξεις-κλειδιά:
Β. Α. Μακρής, γενικός γραμματέας, αλληλογραφία,
απαντήσεις, διαβιβάσεις, γνωστοποιήσεις,
Γενικόν Προξενείον της Ελλάδος εν Κωνσταντινουπόλει, Υπουργείον Εξωτερικών, Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Συμβούλιον Επικρατείας, Εθνική Οργάνωση Νεολαίας, 6ο Σύνταγμα Πεζικού, 9ο Σύνταγμα Πεζικού, 22ο Σύνταγμα Πεζικού,Ταμείον Ανταλλαξίμων, Κολλέγιον Anderson Indiana, Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Χωροφυλακή, Εισαγγελία Χανίων, Νομάρχες, Δήμαρχοι, Πλημμελειοδίκες, Διοίκηση της Ε.Ο.Ν.,
Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων,
Γενική Επιθεώρηση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών,
Εμμανουήλ Αναρ. Παππής, φοιτητής, αίτηση, πληροφορίες,
Σάββας Κοσκινάς, κληρικός, αίτηση, υπόθεση, απόφαση, ακύρωση,
Μιχαήλ Στάμου, πτυχιούχος, αίτηση, υπόθεση, απόφαση, ακύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.