Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 514.3)

Υποφάκελος uoadl:2918750 24 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 514.3)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών,
άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές
γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών.

Ταξιθετικός αριθμός:
514.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
155 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, 1 έγγραφο στα γαλλικά
Λέξεις-κλειδιά:
Γενικόν Προξενείον Τουρκίας, Πειραιάς, πρόξενος, αίτημα, πληροφορίες, φοιτητές, ονόματα, τουρκική υπηκοότητα, σχολές, κατάλογος,
Γεώργιος Θ. Φωτεινός, πρύτανης, αλληλογραφία,
απαντήσεις, διαβιβάσεις, γνωστοποιήσεις,
Ακαδημία Αθηνών, χωροφυλακή, νομάρχες, δήμαρχοι, εισαγγελείς, πρωτοδικείο, Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Γενικόν Προξενείον της Ελλάδος εν Κωνσταντινουπόλει, Ίδρυμα Όθωνος και Αθηνάς Σταθάτου, Υπουργείον Εξωτερικών, κινητές Αγροτικές Φυλακές Αλικαρνασσού – Ηρακλείου Κρήτης, γυμνασιάρχες, κοινότητες, Συμβούλιον Επικρατείας, Οικονομικές εφορίες, Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, Υγειονομικόν Κέντρον Αττικοβοιωτίας, κοσμήτορες, πρυτανεία, 9ο σύνταγμα πεζικού,
Δημήτριος Σ. Κοραής, αίτηση, υπόθεση, απόφαση, ακύρωση, Διον. Ι. Χριστάκας, δικηγόρος,
Ευάγγελος Δ. Σταμούλης, αίτηση, υπόθεση, απόφαση, ακύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.