Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 514.4)

Υποφάκελος uoadl:2918751 26 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 514.4)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών,
άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές
γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών.

Χρονική κάλυψη:
1938-1939
Ταξιθετικός αριθμός:
514.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
127 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φοιτητικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στρατολογικά θέματα
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Τέλη
Λέξεις-κλειδιά:
Στέφανος Παλαμάρης (Stefano Pallamari), οδοντίατρος, Ρόδος, αίτημα, αποστολή, προσωρινή άδεια, επάγγελμα, εξάσκηση,
Γεώργιος Γεωργίου του Δημητρίου, Νικόλαος Γεωργίου Σκλήρης, Κωνσταντίνος Πέτρος Μπουλίκας, Γεώργιος Ι. Δελήμπασης, Εμμανουήλ Αναρ. Παππής, αιτήσεις, πληροφορίες,
Γεώργιος Θ. Φωτεινός, πρύτανης, αιτήματα, πληροφορίες, γυμνασιάρχες, γυμνάσια, απόφοιτοι, ονόματα
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.