Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 515.1)

Υποφάκελος uoadl:2918753 24 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 515.1)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών,
άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές
γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών.

Χρονική κάλυψη:
1938-1939
Ταξιθετικός αριθμός:
515.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
171 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, 2 έγγραφα στα αγγλικά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φοιτητικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στρατολογικά θέματα
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Τέλη
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Θ. Φωτεινός, πρύτανης, Β. Α. Μακρής, γενικός γραμματέας, αλληλογραφία, διαβιβάσεις, κοινοποιήσεις, διευκρινήσεις,
Φοιτητές, αιτήσεις, βαθμολογία, εξετάσεις,
Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Μέσης Εκπαιδεύσεως, Αλλοδαπή, ισότιμα, πίνακας,
Υφυπουργείον Δημόσιας Ασφάλειας, Υπουργείον Εξωτερικών,
Πολωνοί Ιουδαίοι φοιτητές, αίτημα, εγγραφή, πληροφορίες, γνωμοδότηση,
Χρήστος Αβραμίδης, αίτηση, δίδακτρα, απαλλαγή,
Έπαθλον Απόλλωνος Καβαλλιεράτου, διαχείριση, έξοδα,
Αλβέρτος Ρόσελ, αίτηση, ισοτιμία, γνωμοδότηση,
Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Μανσούρας, Γρηγορίειον Γυμνάσιον, καθηγητές, πρόγραμμα, πίνακες,
Υπουργείον Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως,
Αριστ. Καστρινάκης, υποψήφιος φοιτητής, αίτηση, γραπτό, απώλεια,
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνση Στατιστικής
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.