Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 515.2)

Υποφάκελος uoadl:2918754 26 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 515.2)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών,
άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές
γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών.

Χρονική κάλυψη:
1938-1939
Ταξιθετικός αριθμός:
515.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
128 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φοιτητικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στρατολογικά θέματα
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Τέλη
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Θ. Φωτεινός, πρύτανης, αλληλογραφία, διαβιβάσεις, κοινοποιήσεις, Υφυπουργείον Δημόσιας Ασφάλειας, Υπουργείον Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, Υπουργείον Στρατιωτικών, Διεύθυνση Στρατολογίας, Υγειονομικόν Κέντρον Αττικοβοιωτίας, Υπουργείον Εξωτερικών,
Πανεπιστημιακή Λέσχη, Υφυπουργείον Εργασίας,
Υπουργείον Οικονομικών, Υπουργείον Ναυτικών, Διεύθυνση Στρατολογίας,
Ζάππειον Παρθεναγωγείον, Κωνσταντινούπολη, Φανή Γεωργιάδου, διεύθυνση, ανάθεση,
Μαρία Κωνσταντίνου Σταρίδα, αίτηση, βοήθημα,
Εκπαιδευτήρια Ελληνικής Κοινότητος εν Πόρτ Σάϊδ, Ελένη Παπαστάθη του Γεωργίου, Αίγυπτος, αίτηση, ατελής εγγραφή, άπορος, απόρριψη
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.