Η έκφραση του DAZL σε τραχηλικά κύτταρα σε φυσιολογικούς τραχήλους και σε τραχήλους με HPV λοίμωξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2918941 89 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-15
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Στάθης Θεοφάνης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρακάκης Πέτρος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ντόμαλη Αικατερίνη, Αν. Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαυρογιάννη Δέσποινα , ΕΔΙΠ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η έκφραση του DAZL σε τραχηλικά κύτταρα σε φυσιολογικούς τραχήλους και σε τραχήλους με HPV λοίμωξη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η έκφραση του DAZL σε τραχηλικά κύτταρα σε φυσιολογικούς τραχήλους και σε τραχήλους με HPV λοίμωξη
Περίληψη:
Εισαγωγή: Το γονίδιο DAZL εδράζεται στο χρωμόσωμα 3, διαθέτει μόνο μία DAZ επανάληψη και ονομάζεται DAZL1 ή DAZLA. Το DAZL είναι εξαιρετικά ομόλογο προς το γονίδιο DAZ. Και τα δύο γονίδια εκφράζονται στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής των γεννητικών κυττάρων και απαιτούνται για την ανάπτυξη των αρχέγονων γεννητικών κυττάρων, καθώς και τη διαφοροποίηση και την ωρίμανση των γεννητικών κυττάρων.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με το γονίδιο DAZL, καθώς και η ανεύρεση της έκφρασης του γονιδίου στα τραχηλικά κύτταρα, σε φυσιολογικούς τραχήλους, καθώς και σε τραχήλους με HPV λοίμωξη.
Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 70 γυναίκες ηλικίας 20 έως 64 ετών, οι οποίες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στην ομάδα Α εντάχθηκαν 35 γυναίκες, με ιστολογικά επιβεβαιωμένη λοίμωξη HPV στον τράχηλο (σε διάφορα στάδια εξέλιξης). Η ομάδα Β αποτελούνταν από 35 υγιείς γυναίκες (ιστολογικά επιβεβαιωμένος φυσιολογικός τράχηλος). Έγινε ανοσοϊστοχημικός έλεγχος στο δείγμα της βιοψίας και ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν.
Αποτελέσματα: Προέκυψε ότι το γονίδιο DAZL δεν εκφράζεται στα τραχηλικά κύτταρα ούτε των υγιών, ούτε των παθολογικών τραχήλων. Από το ερωτηματολόγιο, προέκυψαν συσχετίσεις της λοίμωξης από τον ιό HPV με αρκετούς γνωστούς παράγοντες κινδύνου, με κυριότερη τη συνέπεια στη χρήση προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική επαφή.
Συμπεράσματα: Το γονίδιο DAZL δεν εκφράζεται στα κύτταρα των φυσιολογικών τραχήλων και των τραχήλων με HPV λοίμωξη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
DAZ, DAZL, HPV λοίμωξη, Ανοσοϊστοχημεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
76
Αριθμός σελίδων:
90
Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ DAZL ΣΕ ΤΡΑΧΗΛΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΑΧΗΛΟΥΣ ΜΕ HPV ΛΟΙΜΩΞΗ.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο