" Οι προσωπικές ψηφιακές αφηγήσεις (βιογραφίες) ως εργαλείο αναστοχασμού των εκπαιδευτικών "

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920303 117 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-22
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Μετακίδου Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σφυρόερα Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
Τσάφος Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
Μεϊμάρης Μιχάλης, Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
" Οι προσωπικές ψηφιακές αφηγήσεις (βιογραφίες) ως εργαλείο αναστοχασμού των εκπαιδευτικών "
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
" Οι προσωπικές ψηφιακές αφηγήσεις (βιογραφίες) ως εργαλείο αναστοχασμού των εκπαιδευτικών "
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση της εκπαιδευτικής βιογραφίας και στο πώς αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο αναστοχασμού μέσα από τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα στο οποίο αποσκοπεί να απαντήσει είναι με ποιο τρόπο η δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγησης μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο αναστοχασμού για τους εκπαιδευτικούς, διερευνώντας παράλληλα ποιος ο αντίκτυπος και ποια η επιρροή των προσωπικών αφηγήσεων και της εκπαιδευτικής βιογραφίας των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική πράξη.

Το δείγμα αποτελείται από τρεις εκπαιδευτικούς, δύο νηπιαγωγούς, 29 και 39 χρονών αντίστοιχα και μια δασκάλα, 32 ετών. Η δημιουργία των ψηφιακών αφηγήσεων που συλλέχθηκαν έγινε δια ζώσης, μέσω προσωπικών συναντήσεων με τους συμμετέχοντες. Είχε τη μορφή εργαστηρίου, που αποσκοπούσε στο να κατανοήσουν τη λειτουργία του εργαλείου του μοντάζ και στη συνέχεια, με τη δική μου υποστηρικτική παρουσία να φτιάξουν τις ψηφιακές αφηγήσεις που νιώθουν ότι τους αντιπροσωπεύουν. Αξίζει να σημειωθεί πώς πραγματοποιήθηκε συνέντευξη πριν και μετά τη δημιουργία των ψηφιακών αφηγήσεων, ως ένα εργαλείο πρόσθετης διερεύνησης και σύγκρισης της αλλαγής που μπορεί να σημειωθεί κατόπιν των συναντήσεων, σε μια προσπάθεια ανάδειξης ή όχι της χρήσης αναστοχαστικών τεχνικών από τους συμμετέχοντες. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε βασιζόμενη στο θεωρητικό πλαίσιο που έχει διατυπωθεί από θεωρητικούς και οι οποίοι έχουν διερευνήσει τις έννοιες, που μας απασχόλησαν στην παρούσα έρευνα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
ψηφιακή αφήγηση, προσωπικές αφηγήσεις (βιογραφίες), αναστοχασμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
51
Αριθμός σελίδων:
133

Οι προσωπικές ψηφιακές αφηγήσεις (βιογραφίες) ως εργαλείο αναστοχασμού των εκπαιδευτικών..pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.