Παθοφυσιολογία εγκεφαλικής βλάβης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2920576 12 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-27
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Μπάνος Σταμάτιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Δαμιανός Ε. Σακάς, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ευστάθιος Μποβιάτσης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Χριστίνα Ρούτση, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Στέργιος - Στυλιανός Γκατζώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Πόταγας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Στέφανος Κορφιάς, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Ελένη Μάγειρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παθοφυσιολογία εγκεφαλικής βλάβης
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παθοφυσιολογία εγκεφαλικής βλάβης
Περίληψη:
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων τηλεμετρικής καταγραφής της ενδοκράνιας πιέσεως (ICP) με τη μέθοδο της εταιρείας Raumedic® (NEUROVENT® P-tel) σε 22 ασθενείς με πιθανή ενδοκράνια υπέρταση.

ΜΕΘΟΔΟΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΣ: Έγινε χρήση της τηλεμετρικής συσκευής της Raumedic® (NEUROVENT® P-tel) σε 22 ασθενείς (17 γυναίκες, 5 άνδρες) ηλικίας 21 έως 65 ετών. Δέκα (10) ασθενείς διερευνήθηκαν για πιθανή ιδιοπαθή ενδοκράνια υπέρταση, τρείς (3) ασθενείς για μετεγχειρητικό αποφρακτικό υδροκέφαλο, δύο (2) ασθενείς για στένωση του υδραγωγού, ένας (1) ασθενής για δυσλειτουργία βαλβιδικού μηχανισμού και έξι (6) ασθενείς για υδροκέφαλο φυσιολογικής πίεσης. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε 3 ημέρες συνεχόμενης καταγραφής της ICP εντός της νοσηλευτικής μονάδας και ακολούθησαν τρεις καταγραφές δύο (2), τέσσερις (4) και έξι (6) μήνες σε εξωτερική βάση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανάλυση των δεδομένων απέκλεισε ενδοκράνια υπέρταση σε δώδεκα (12) ασθενείς. Αντιθέτως σε δέκα (10) ασθενείς, τα δεδομένα επιβεβαίωσαν αυξημένες τιμές ICP. Επτά (7) από αυτούς υποβλήθηκαν σε εμφύτευση βαλβιδικού μηχανισμού, ενώ δύο (2) ασθενείς αρνήθηκαν περαιτέρω νευροχειρουργικής παρέμβασης και ακόμη ένας (1) ασθενής αρνήθηκε χειρουργικής θεραπείας και έλαβε συντηρητική αγωγή με ακεταζολαμίδη. Επιπρόσθετα, η ανάλυση των δεδομένων ενός ασθενούς με φυσιολογικές τιμές ICP επιβεβαίωσε τις υποψίες για υδροκέφαλο φυσιολογικής πίεσης (NPH) και ο ασθενής υποβλήθηκε σε εμφύτευση βαλβιδικού μηχανισμού, ενώ ένας άλλος με παρόμοια χαρακτηριστικά αρνήθηκε περαιτέρω χειρουργική παρέμβαση. Στη σειρά μας, το συνολικό ποσοστό κλινικής επιπλοκής μετά την εμφύτευση P-tel ήταν ασήμαντο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η τηλεμετρική μέθοδος καταγραφής της ICP είναι μια ασφαλής διαδικασία που σε επιλεγμένους ασθενείς επιτρέπει μακρά - μέχρι και 6 μήνες - παρακολούθηση της ICP και συμβάλλει αποτελεσματικά στη διάγνωση και στην περαιτέρω λήψη των ενδεικνυόμενων χειρουργικών αποφάσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ενδοκράνια υπέρταση, Τηλεμετρική καταγραφή, ICP, Lundberg waves, Υδροκέφαλος, Εγκεφαλικό οίδημα, Νευροπαρακολούθηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
42
Αριθμός σελίδων:
100
Banos Stamatios PhD.pdf (7 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο