Διαδικτυακές συμπεριφορές και δημογραφικές μεταβλητές που συσχετίζονται με την ικανοποίηση των εφήβων από τη ζωή τους στην Ευρώπη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920584 38 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-28
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Χαβιάρα Αλεξάνδρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αρτεμισία Τσίτσικα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπουσα
Μαρία Τσολιά, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαδικτυακές συμπεριφορές και δημογραφικές μεταβλητές που συσχετίζονται με την ικανοποίηση των εφήβων από τη ζωή τους στην Ευρώπη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαδικτυακές συμπεριφορές και δημογραφικές μεταβλητές που συσχετίζονται με την ικανοποίηση των εφήβων από τη ζωή τους στην Ευρώπη
Περίληψη:
Η ικανοποίηση από τη ζωή στην εφηβεία έχει αρχίσει να αποτελεί ένα ερευνητικό θέμα αυξανόμενου ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια, λόγω του πολυεπίπεδου ρόλου που φαίνεται να διαδραματίζει στη ζωή των εφήβων. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει την πιθανή συσχέτιση της ικανοποίησης από τη ζωή με ορισμένες διαδικτυακές συμπεριφορές των εφήβων, μεταξύ των οποίων η δυσλειτουργική διαδικτυακή συμπεριφορά, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι διαδικτυακές επαφές με άγνωστα άτομα και η συνάντηση μαζί τους στον πραγματικό κόσμο, καθώς και ο κυβερνοεκφοβισμός, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα τυχερά παιχνίδια. Επίσης, διερευνάται η ύπαρξη πιθανών συσχετίσεων της ικανοποίησης από τη ζωή των εφήβων με διάφορα δημογραφικά (ατομικά / οικογενειακά) χαρακτηριστικά. Το αντιπροσωπευτικό δείγμα ήταν 11.934 έφηβοι, ηλικίας 14-17 ετών από επτά ευρωπαϊκές χώρες (συγχρονική έρευνα εντός σχολικού πλαισίου, EU NET ADB). Τα ευρήματα μας υποδεικνύουν ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην ικανοποίηση από τη ζωή και τη δυσλειτουργική διαδικτυακή συμπεριφορά, τη διαδικτυακή επικοινωνία με αγνώστους, τη θυματοποίηση από κυβερνοεκφοβισμό και την πρόκληση κυβερνοεκφοβισμού. Ακόμη, συσχέτιση της ικανοποίησης από τη ζωή βρέθηκε και με ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικα, συμπεριλαμβανομένων των μεταβλητών: του φύλου, της ηλικίας, της οικογενειακής δομής, της σχολικής επίδοσης των μαθητών και της χώρας διαμονής. Η εκτενής συζήτηση υπογραμμίζει την ανάγκη για διεξαγωγή συστηματικότερων σχετικών ερευνών, με επικαιροποιημένο σχεδιασμό, εφόσον η ικανοποίηση από τη ζωή των εφήβων αποτελεί πολύτιμο δείκτη ευεξίας, αλλά και έναν άξονα σχεδιασμού παρεμβάσεων σε επίπεδο πρόληψης, θεραπείας και χάραξης πολιτικών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ικανοποίηση από τη ζωή, Εφηβεία, Διαδικτυακές συμπεριφορές, Δυσλειτουργική διαδικτυακή συμπεριφορά, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Κυβερνοεκφοβισμός, Ηλεκτρονικά παιχνίδια, Τυχερά παιχνίδια, Επικοινωνία με αγνώστους
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
389
Αριθμός σελίδων:
158

Chaviara Alexandra MSc.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-07-28.