Η μητρική λεπτίνη πλάσματος, προσδιοριζόμενη με συνδεδεμένη ενζυμική ανοσοπροσροφητική δοκιμασία, ως βιοδείκτης της προεκλαμψίας: Συστηματική Ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920755 15 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-28
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Ναζίρη Κωνσταντίνα-Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Τσιούφης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Μπολέτης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η μητρική λεπτίνη πλάσματος, προσδιοριζόμενη με συνδεδεμένη ενζυμική ανοσοπροσροφητική δοκιμασία, ως βιοδείκτης της προεκλαμψίας: Συστηματική Ανασκόπηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η μητρική λεπτίνη πλάσματος, προσδιοριζόμενη με συνδεδεμένη ενζυμική ανοσοπροσροφητική δοκιμασία, ως βιοδείκτης της προεκλαμψίας: Συστηματική Ανασκόπηση
Περίληψη:
Υπόβαθρο: Η προεκλαμψία αντιπροσωπεύει μία μείζονος σημασίας επιπλοκή της εγκυμοσύνης, που σχετίζεται με υψηλά ποσοστά περιγεννητικής νοσηρότητας. Σκοπός αυτής της συστηματικής ανασκόπησης είναι η συσσώρευση των τρεχουσών τεκμηρίων της βιβλιογραφίας προκειμένου να εξεταστούν τα επίπεδα της λεπτίνης στον ορό μεταξύ των προεκλαμπτικών γυναικών συγκριτικά με εκείνα των υγιών εγκύων και να εκτιμηθεί η πιθανή αποτελεσματικότητά τους στην πρόβλεψη της νόσου.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση της βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline/Pubmed και Scopus. Συμπεριλήφθηκαν έρευνες με σχεδιασμό ασθενών-μαρτύρων που ανέφεραν τιμές λεπτίνης σε γυναίκες με προεκλαμψία και με φυσιολογική κύηση, άνω των 18 ετών, προσδιοριζόμενες από συνδεδεμένη ενζυμική ανοσοπροσροφητική δοκιμασία (ELISA). Οι μελέτες θα έπρεπε να είχαν καταχωρηθεί στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα.
Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν 24 μελέτες με 2.023 έγκυες γυναίκες. Η λεπτίνη αξιολογήθηκε και οι τιμές της βρέθηκαν να είναι σημαντικά αυξημένες σε 1.049 ασθενείς με προεκλαμψία σε σύγκριση με 974 υγιείς μάρτυρες κατά τη διάρκεια όλων των τριμήνων της κύησης, ανεξάρτητα από την έναρξη και τη σοβαρότητα της νόσου. Η ποιότητα των αποδείξεων εκτιμήθηκε ότι είναι υψηλή για τα επίπεδα της λεπτίνης στον ορό.
Συμπεράσματα: Τα υπάρχοντα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η προεκλαμψία συνδέεται με αυξημένα επίπεδα λεπτίνης στον ορό σε όλα τα τρίμηνα της εγκυμοσύνης και τις μορφές της νόσου και συγχρόνως μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη ως δείκτης της νόσου ή της σοβαρότητάς της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Λεπτίνη, Προεκλαμψία, ELISA, Έρευνα ασθενών – μαρτύρων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
100
Αριθμός σελίδων:
100

Διπλωματική Εργασία - ΠΜΣ «Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά και Νεφρικά Νοσήματα».pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.