Νοσοκομειακές λοιμώξεις & μικροβιακή αντοχή: Προκλήσεις & στρατηγικές αντιμετώπισης σε παγκόσμιο επίπεδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920788 75 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-31
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Τριζέλη Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ, Επιβλέπουσα
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Νοσοκομειακές λοιμώξεις & μικροβιακή αντοχή: Προκλήσεις & στρατηγικές αντιμετώπισης σε παγκόσμιο επίπεδο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Νοσοκομειακές λοιμώξεις & μικροβιακή αντοχή: Προκλήσεις & στρατηγικές αντιμετώπισης σε παγκόσμιο επίπεδο
Περίληψη:
Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό και σύγχρονο πρόβλημα που προβληματίζει όλο και πιο έντονα τους επαγγελματίες υγείας. Το υγειονομικό προσωπικό καλείται να αναγνωρίσει και να εντοπίσει τις λοιμώξεις αυτές, οι οποίες αποτελούν αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης του ξενιστή με τον λοιμογόνο παράγοντα. Η επικράτηση ανθεκτικών μικροοργανισμών οφείλεται κυρίως στην αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών που οδηγεί συχνά σε υποτροπή των υποκείμενων νόσων των ασθενών. Οι επαγγελματίες υγείας παίζουν καθοριστικό ρόλο για τον περιορισμό εξάπλωσής τους, τηρώντας τα διεθνή πρωτόκολλα υγιεινής και φροντίδας. Εξαιτίας του παγκόσμιου προβλήματος της μικροβιακής αντοχής, έχουν σχεδιαστεί διεθνείς στρατηγικές για την αντιμετώπιση της.
Τα σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα καταδεικνύουν τα υψηλά ποσοστά επίπτωσης των νοσοκομειακών λοιμώξεων, την ταξινόμησή τους, τις συνέπειές τους στην υγεία των ασθενών και τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αύξησή τους. Οι κυριότερες νοσοκομειακές λοιμώξεις που απασχολούν τον ιατρικό χώρο είναι οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, οι βακτηριαιμίες, οι λοιμώξεις του χειρουργικού πεδίου και η νοσοκομειακή πνευμονία. Η μικροβιακή αντοχή και ειδικότερα η χρήση κατάλληλων μικροβιακών σκευασμάτων, όπως και οι πολιτικές ελέγχου των αντιβιοτικών, αποτελούν ουσιώδεις ενότητες της παρούσας διπλωματικής εργασίας.
Επιπρόσθετα, η γεωγραφική κατανομή στον παγκόσμιο χάρτη επιπολασμού των νοσοκομειακών λοιμώξεων απεικονίζει την έκταση του φαινομένου της αντιμικροβιακής αντοχής επιλέγοντας παθογόνα που παρουσιάζουν υψηλή ανθεκτικότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες αντιβιοτικών. Στη συνέχεια, παρατίθενται μέτρα τα οποία παίζουν καίριο ρόλο για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων που πρέπει να τηρεί το υγειονομικό προσωπικό. Τέλος, η πρόληψη της μικροβιακής αντοχής αποτελεί τη καλύτερη θεραπεία για την επίτευξη των στόχων ενός παγκόσμιου σχεδίου δράσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Μικροβιακή αντοχή, Νοσοκομειακές λοιμώξεις, Αντοχή στα αντιβιοτικά, Παγκόσμιο σχέδιο δράσης, Εθνικό σχέδιο δράσης
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
92
Αριθμός σελίδων:
163
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΙΖΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο