Κατανάλωση ελαιολάδου και επίπτωση καρκίνου μαστού, ωοθηκών, ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και πνεύμονα: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2921284 17 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-16
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Ουραϊλίδου Μαρία-Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Γαβριατοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Ν. Σεργεντάνης, Ακαδηµαϊκός Υπότροφος, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κατανάλωση ελαιολάδου και επίπτωση καρκίνου μαστού, ωοθηκών, ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και πνεύμονα: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κατανάλωση ελαιολάδου και επίπτωση καρκίνου μαστού, ωοθηκών, ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και πνεύμονα: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
Περίληψη:
ΥΠΟΒΑΘΡΟ: Διάφορες επιδημιολογικές μελέτες υποστηρίζουν ότι το ελαιόλαδο θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου. Για το σκοπό της παρούσας εργασίας πραγματοποιήσαμε μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση με στόχο τη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της κατανάλωσης ελαιολάδου και της επίπτωσης καρκίνου του μαστού, των ωοθηκών, του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και του πνεύμονα.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Μια συστηματική αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων PubMed, EMBASE και Google Scholar (καταληκτική ημερομηνία αναζήτησης: 10 Μαΐου 2020). Εκτιμήθηκε ο συγκεντρωτικός σχετικός κίνδυνος (RR) και τα διαστήματα εμπιστοσύνης 95% (95% CIs) με μοντέλα τυχαίων επιδράσεων (DerSimonian-Laird). Πραγματοποιήθηκαν επίσης αναλύσεις υποομάδων, ανάλυση ευαισθησίας και ανάλυση μετα-παλινδρόμησης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 14 μελέτες για καρκίνο του μαστού συμπεριλήφθηκαν στη μετα-ανάλυση: 11 ήταν ασθενών-μαρτύρων (6,008 ασθενείς και 7,970 μάρτυρες) και τρεις ήταν κοόρτης (10,313 περιπτώσεις καρκίνου σε ένα σύνολο κοόρτης 347,278). Υψηλότερη κατανάλωση ελαιολάδου συσχετίστηκε με 33% μικρότερη πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του μαστού (RR=0.67, 95%CI: 0.52-0.86). Σημαντικές προστατευτικές επιδράσεις παρατηρήθηκαν τόσο σε Μεσογειακούς όσο και μη Μεσογειακούς πλυθησμούς, μελέτες με μόνο- και πολυμεταβλητή ανάλυση και σε όλες τις υποομάδες βάσει της ποιότητας της μελέτης. Αναφορικά με το ανώτερο αναπνευστικό, συνθετική ανάλυση 6 μελετών ασθενών-μαρτύρων (3,525 ασθενείς και 5,641 μάρτυρες) έδειξε μείωση κινδύνου κατά 26% (RR=0.74, 95%CI: 0.60-0.91). Στην ανάλυση ευαισθησίας όπου εξαιρέθηκε η μελέτη που περιείχε και περιστατικά οισοφαγικού καρκίνου, ο συγκεντρωτικός δείκτης παρέμεινε στατιστικά σημαντικός (RR=0.69, 95%CI: 0.49-0.98).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η κατανάλωση ελαιολάδου φαίνεται να έχει ευεγερτικές επιδράσεις στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού και του ανώτερου αναπνευστικού. Επιπρόσθετες προοπτικές μελέτες κοόρτης, όπως και ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, είναι ωστόσο επιθυμητές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ελαιόλαδο, Καρκίνος, Μετα-ανάλυση, Διατροφή, Μεσογειακή διατροφή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
107
Αριθμός σελίδων:
95

Κλινικές Μελέτες ΜΔΕ_Ουραϊλίδου.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-03-16.