Μοντελοποίηση μηχανισμών απόκρισης στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2922265 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-09
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Ντίνγκο Δημήτρη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αφροδίτη Κτενά, Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοντελοποίηση μηχανισμών απόκρισης στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μοντελοποίηση μηχανισμών απόκρισης στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει μηχανισμούς απόκρισης στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές. Η μελέτη του θέματος αυτού προκύπτει από τους συνεχώς αυξανόμενους, εθνικούς και μη, στόχους περί μείωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών αέριων ρύπων.
Σημαντικό βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση αποτελεί η μετατροπή των απλών καταναλωτών σε καταναλωτές και παραγωγούς ταυτόχρονα (prosumers), ή αλλιώς ενεργούς καταναλωτές. Το βασικό εργαλείο γι’ αυτή τη σύζευξη είναι οι έξυπνοι μετρητές ενέργειας (smart energy meters) οι οποίοι καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τη παραγωγή και κατανάλωση στον κάθε καταναλωτή, επικοινωνούν αμφίδρομα με τον πάροχο και προσφέρουν ευελιξία στον λειτουργό του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας σε έκτακτες περιπτώσεις.
Επειδή η οικιακή κατανάλωση αποτελεί πάνω από το 1/3 της συνολικής κατανάλωσης, στη χώρα μας αλλά και στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, κι έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας μέσα από την ορθολογικότερη χρήση της, έχει μεγάλη σημασία η κατάλληλη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των οικιακών καταναλωτών ώστε να μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά στους μηχανισμούς απόκρισης στη ζήτηση ενέργειας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Μοντελοποίηση με Σύστημα Πρακτόρων, Αυτοπαραγωγός, Ενέργεια, Οικιακοί Καταναλωτές, Έξυπνοι Μετρητές Ενέργειας, Ευφυή Δίκτυα, Μηχανισμοί Απόκρισης στη Ζήτηση,
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
26
Αριθμός σελίδων:
66
Μοντελοποίηση μηχανισμών απόκρισης στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές - Modeling of energy demand response mechanisms for home consume.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο