Αίτια προσέλευσης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) ασθενών με καρκίνο πνεύμονα. Προοπτική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2922297 13 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-11
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Πάνου Ιλιάνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπακάκος Πέτρος,Αναπληρωτής Καθηγητής,Ιατρική Σχολή,ΕΚΠΑ
Στρατάκος Γρηγόριος,Αναπληρωτής Καθηγητής,Ιατρική Σχολή,ΕΚΠΑ
Ροβίνα Νικολέττα,Επίκουρη Καθηγήτρια,Ιατρική Σχολή,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αίτια προσέλευσης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) ασθενών με καρκίνο πνεύμονα. Προοπτική μελέτη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αίτια προσέλευσης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) ασθενών με καρκίνο πνεύμονα. Προοπτική μελέτη
Περίληψη:
Εισαγωγή: Λόγω της συνεχώς αυξανόμενης επίπτωσης του καρκίνου του πνεύμονα στο γενικό πληθυσμό,αλλά και της σημαντικής βελτίωσης της μέσης επιβίωσης,χάρη στη σύγχρονη αντινεοπλασματική θεραπευτική,οι ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο του πνεύμονα εκδηλώνουν ποικίλα και σύνθετα προβλήματα σε όλα τα στάδια της νόσου,που κυρίως οφείλονται στην εξελικτική πορεία και στις ανεπιθύμητες δράσεις της
θεραπείας της,ενώ η ύπαρξη προϋπαρχουσών παθήσεων ενισχύει τη συχνότητα και το βαθμό σοβαρότητάς τους και περιπλέκει περαιτέρω την έκβαση.Τα προβλήματα αυτά οδηγούν συχνά τους ασθενείς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.).
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει τα συνηθέστερα αίτια προσέλευσης των ασθενών με καρκίνο πνεύμονα στο Τ.Ε.Π.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε προοπτική,μη παρεμβατική,μελέτη στο Τ.Ε.Π. του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. <<Η Σωτηρία>> από τον Οκτώβριο του 2019 εως και τον Ιανουάριο του 2020.Μελετήθηκαν συνολικά 101 ασθενείς,που είχαν διαγνωσθεί με πρωτοπαθές καρκίνωμα του πνεύμονα.Σε ειδικά σχεδιασμένη για την παρούσα έρευνα φόρμα καταγράφηκαν δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών,στοιχεία της νόσου,το αίτιο προσέλευσής τους,όπως αυτό διαπιστώθηκε στο Τ.Ε.Π. και η τελική τους έκβαση.Ακολούθησε στατιστική ανάλυση των δεδομένων.
Αποτελέσματα:Από τις αναλύσεις βρέθηκε ότι το 48,51% των ασθενών προσήλθε στο Τ.Ε.Π. λόγω συμβαμάτων που σχετίζονται με την ίδια τη νόσο και την εξελικτική της πορεία,ενώ το 34,65% λόγω συμβαμάτων που αφορούν τις ανεπιθύμητες ενέργειες και την τοξικότητα της αντινεοπλασματικής θεραπείας.Ακολούθως,το 15,84% προσήλθε λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού.Τέλος,ένας ασθενής(0,99%)προσήλθε λόγω της επιδείνωσης προϋπάρχουσας πάθησης.
Συμπεράσματα:Τα αίτια προσέλευσης των ασθενών με καρκίνο πνεύμονα στο Τ.Ε.Π. σχετίζονται με το βασικό υποκείμενο νόσημά τους και τη θεραπεία του στο άθροισμα σχέδον των περιπτώσεων και απαιτούν αποτελεσματική εκτίμηση κι αντιμετώπιση.Ένα σύγχρονο Τ.Ε.Π. θα πρέπει να διασφαλίζει την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας σε αυτή την ιδιαίτερη ομάδα ασθενών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος πνεύμονα, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών(Τ.Ε.Π.)
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
124
Αριθμός σελίδων:
134

Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.