Γεωμορφολογική ανάλυση στη νήσο Φολέγανδρο σε περιβάλλον Γ.Σ.Π

Διπλωματική Εργασία uoadl:2922364 16 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-11
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Κουϊούρη Λαμπρινή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γκουρνέλος Θεόδωρος, Καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεωμορφολογική ανάλυση στη νήσο Φολέγανδρο σε περιβάλλον Γ.Σ.Π
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Γεωμορφολογική ανάλυση στη νήσο Φολέγανδρο σε περιβάλλον Γ.Σ.Π
Περίληψη:
Η υλοποίηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει ως προαπαιτούμενο την συγκέντρωση βιβλιογραφίας και δεδομένων τοπογραφικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών και μετεωρολογικών. Ακολουθεί η εισαγωγή των δεδομένων σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, η ανάλυσή τους και στην πορεία η εξαγωγή χαρτών που βοηθούν στη γεωμορφολογική έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε η μελέτη χωρικής κατανομής των κλιματικών μεταβολών (θερμοκρασίας, ανέμου, βροχόπτωσης) και η επεξεργασία υψομετρικού μοντέλου εδάφους και παραμέτρων που σχετίζονται με το υδρογραφικό δίκτυο, όπως οι κλίσεις και οι εκθέσεις. Υπολογίστηκαν η υδρογραφική πυκνότητα και υδρογραφική συχνότητα (υδρογραφική υφή) και τα αποτελέσματα επεξεργάστηκαν και συνδυάστηκαν με σκοπό τη δημιουργία χαρτών σε περιβάλλον ArcGIS.
Η Φολέγανδρος ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Κεντρικού Αιγαίου πελάγους, στα νότια των Κυκλάδων, μεταξύ της Σικίνου και της Μήλου. Παρουσιάζει ένα επιμήκες σχήμα με διεύθυνση ΒΒΔ – ΝΝΑ και καταλαμβάνει έκταση 32 τ.χλμ. Από μορφολογικής άποψης, το νησί χωρίζεται στο ανατολικό και στο δυτικό τμήμα. Σχετικά με τη γεωλογία της Φολεγάνδρου, αναγνωρίζονται η προ – Αλπική βάση που αποτελείται από σχιστόλιθους, γνεύσιους και αμφιβολίτες και το Αλπικό σύμπλεγμα που διακρίνεται σε υψηλής μεταμόρφωσης (Κυανοσχιστολιθική φάση, παλαιότερη) και χαμηλής μεταμόρφωσης (Πρασινοσχιστολιθική φάση, νεότερη). Η ανάλυση και η ερμηνεία των δεδομένων αποδεικνύει ότι η μορφολογική διαφοροποίηση της Φολεγάνδρου συσχετίζεται με τη γεωλογία του νησιού, αφού το όριο των δύο ενοτήτων συμπίπτει με την εφίππευση της ανώτερης με την κατώτερη σειρά. Η τελική διαμόρφωση του νησιού οφείλεται τόσο στις διαφορετικές αποθέσεις άρα και στα διαφορετικά περιβάλλοντα απόθεσης, (νεογενείς αποθέσεις στο ανατολικό τμήμα, άρα λιμναία περιβάλλοντα, ιζήματα που μεταφέρονται στη θάλασσα στο δυτικό τμήμα), όσο και στις εξωγενείς διεργασίες που συμβάλλουν σε συνδυασμό με τις τεκτονικές δραστηριότητες που συμβαίνουν μετέπειτα κι επηρεάζουν τη μορφολογία της περιοχής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Φολέγανδρος, Γεωμορφολογία, Γ.Σ.Π, Μορφομετρικές παράμετροι, Υδρογραφικές παράμετροι, Εξαγωγή χαρτών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
87
Αριθμός σελίδων:
69
MSc Kouiouri Lamprini.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο