Η ποιότητα ύπνου σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση: η επίδραση των δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2922485 15 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-15
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Ψυχογιού Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ζυγογιάννη Άννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μυστακίδου Κυριακή, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κουλουλίας Βασίλειος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ποιότητα ύπνου σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση: η επίδραση των δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών τους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ποιότητα ύπνου σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση: η επίδραση των δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών τους
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση παρουσιάζουν διαταραχές στον ύπνο, οι οποίες τους επιβαρύνουν ψυχολογικά και επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής τους.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς.
Μέθοδος: Η μελέτη που διεξάγεται είναι προοπτική εγκάρσιας τομής. Στην μελέτη αυτή συμμετέχουν 120 ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση για τουλάχιστον ένα χρόνο. Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν είναι πέντε. Το ερωτηματολόγιο HADS( Hospital Anxiety and Depression Scale), το συνοπτικό ερωτηματολόγιο πόνου BPI( Brief Pain Inventory), το PSQI( Pittsburgh Sleep Quality Index), το Mos Social Support Survey, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων.
Αποτελέσματα: Προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της ποιότητας του ύπνου με την κατάθλιψη, το κοινωνικό δίκτυο, την ηλικία, καθώς και με την ύπαρξη τέκνων. Συσχέτιση υπήρξε ακόμα μεταξύ της ποιότητας ύπνου και της οδού αιμοκάθαρσης καθώς και της εκπαίδευσης. Δεν προέκυψε σημαντική συσχέτιση του ύπνου με την διάρκεια της αιμοκάθαρσης, το φύλο και τα συνοδά νοσήματα. Στην παρούσα μελέτη οι ασθενείς δεν ανέφεραν πόνο οπότε δεν υπήρξε και η αντίστοιχη συσχέτιση.
Συμπεράσματα: Αρκετοί δημογραφικοί και κλινικοί παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου, ενώ η τελευταία σχετίζεται άμεσα με την κατάθλιψη. Συχνά τα συμπτώματα της κατάθλιψης υποδιαγιγνώσκονται από τους θεράποντες ιατρούς. Η ανακουφιστική φροντίδα για τους χρόνιους νεφροπαθείς ξεκινάει με την διάγνωση και γίνεται σημαντικότερη με την εξέλιξη της νόσου στο τελικό στάδιο. Μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ασθενείς, Αιμοκάθαρση, Κατάθλιψη, Διαταραχές ύπνου, Ποιότητα ζωής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
128
Αριθμός σελίδων:
99

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ .pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2022-09-16.