Φύλο και Εσωτερίκευση της Καταπίεσης: Προσωπική Αυτονομία, Έμφυλη Βία και Δικαιοσύνη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2922534 25 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-15
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Γλαντζή Ευαγγελία-Αικατερίνη
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου (Νομική, ΕΚΠΑ)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Βουτσάκης (Νομική, EKΠΑ)
Αναπληρωτής Καθηγητής Φίλιππος Βασιλόγιαννης (Νομική, ΕΚΠΑ)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαίρη Λεοντσίνη (Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ)
Καθηγήτρια Σταυρούλα Τσινόρεμα (Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Ρεθυμνιωτάκη (Νομική, ΕΚΠΑ)
Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Χέλμης (Νομική, ΕΚΠΑ)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Φύλο και Εσωτερίκευση της Καταπίεσης: Προσωπική Αυτονομία, Έμφυλη Βία και Δικαιοσύνη
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Φύλο και Εσωτερίκευση της Καταπίεσης: Προσωπική Αυτονομία, Έμφυλη Βία και Δικαιοσύνη
Περίληψη:
H εσωτερικευμένη καταπίεση του φύλου (στο εξής ΕΚτΦ) συνιστά μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που τίθενται στις σύγχρονες φεμινιστικές θεωρίες της προσωπικής αυτονομίας. Η συζήτηση που εξετάζει την σχέση μεταξύ της προσωπικής αυτονομίας και της ΕΚτΦ συνδέεται με το είδος του φιλελεύθερου φεμινισμού που υποστηρίζει ότι η προσωπική αυτονομία αποτελεί μία έννοια κλειδί κι ένα κανονιστικό μέτρο, τόσο για να διερευνηθούν τα προβλήματα της έμφυλης αδικίας, όσο και για να προταθούν λύσεις αναφορικά με την επίτευξη του στόχου της έμφυλης δικαιοσύνης. Οι Diana Tietjens Meyers και Marilyn Friedman αποτελούν τις κυριότερες σύγχρονες εκπροσώπους του ανωτέρω είδους φιλελεύθερου φεμινισμού.
Στην παρούσα διατριβή, η οποία αποτελείται από τρία μέρη, επιχειρείται μία προσέγγιση στο πρόβλημα της ΕΚτΦ και της σχέσης του με την έμφυλη βία, μέσα από την ανάπτυξη ενός ρωλσιανού φιλελεύθερου φεμινισμού της προσωπικής αυτονομίας. Στο πρώτο μέρος της διατριβής, διατυπώνεται μία-όπως αποκαλείται, εδώ- ρωλσιανή φεμινιστική αντίληψη της ΕΚτΦ, ως μίας διακριτής μορφής καταπίεσης των γυναικών. Στο δεύτερο μέρος, εξετάζεται ένα σύνολο από σύγχρονες θεωρίες της προσωπικής αυτονομίας που επιχειρούν να ανταποκριθούν-ρητά ή υπαινικτικά- στο πρόβλημα της ΕΚτΦ. Στην συνέχεια, διατυπώνεται μία θεωρία της προσωπικής αυτονομίας με σκοπό να ανταποκριθεί στο πρόβλημα της ΕΚτΦ, η οποία, -όπως υποστηρίζεται στην επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται-, αποφεύγει σε εννοιολογικό, κανονιστικό και πολιτικό επίπεδο, τα προβλήματα που εμφανίζουν οι θεωρίες που εξετάστηκαν. Στο τρίτο μέρος, κι αφού ήδη από το πρώτο μέρος έχει καταδειχθεί ποια είναι σχέση της μειωμένης γυναικείας προσωπικής αυτονομίας λόγω ΕΚτΦ με την συστηματικότητα της έμφυλης βίας, επιχειρείται μία προσέγγιση στο πρόβλημα της έμφυλης βίας από την σκοπιά της δικαιοσύνης. Η συγκεκριμένη κανονιστική προσέγγιση στο πρόβλημα της έμφυλης βίας βασίζεται τόσο στην «Θεωρία της Δικαιοσύνης» του John Rawls, όσο και σε όσα αναπτύχθηκαν στα δύο προηγούμενα μέρη ήτοι μία ρωλσιανή-φεμινιστική αντίληψη της ΕΚτΦ, ως μίας διακριτής μορφής καταπίεσης που πλήττει την γυναικεία προσωπική αυτονομία και μία θεωρία της προσωπικής αυτονομίας που ανταποκρίνεται στο πρόβλημα της ΕΚτΦ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φιλοσοφία του δικαίου
Λέξεις-κλειδιά:
προσωπική αυτονομία, φιλελεύθερος φεμινισμός, έμφυλη βία, εσωτερικευμένη καταπίεση του φύλου, Τζων Ρωλς
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
216
Αριθμός σελίδων:
439

ΓΛΑΝΤΖΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 2020.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-09-15.