Σεισμοί και επιπτώσεις στις δομικές κατασκευές στην περιοχή του Λουτρακίου του νομού Κορινθίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2922561 17 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-15
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Θανάση Ευσταθία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Κασσάρας Ιωάννης,Επίκουρος Καθ. Γεωφυσικής Γεωθερμίας ΕΚΠΑ
Μαρτζάκλης Bασίλειος M.Sc. Αξιωματικός Πυροσβεστικού Σώματος, Πτυχιούχος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου, Expert E.U. Civil Protection Mechanism.
Δρ. Καβύρης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Δρ. Λέκκας Ευθύμιος,Καθ. Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοςμένης Γεωλογίας &Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σεισμοί και επιπτώσεις στις δομικές κατασκευές στην περιοχή του Λουτρακίου του νομού Κορινθίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σεισμοί και επιπτώσεις στις δομικές κατασκευές στην περιοχή του Λουτρακίου του νομού Κορινθίας
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα της, την περιγραφή των επιπτώσεων στις δομικές
κατασκευές στην περιοχή του Λουτρακίου εξαιτίας της σεισμικής δραστηριότητας που έχει
καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια περιγραφή σχετικά με την δομή του εσωτερικού της γης, τις
λιθοσφαιρικές πλάκες, καθώς και για την γεωμορφολογική εικόνα της περιοχής του
Λουτρακίου. Στην συνέχεια του κεφαλαίου θα βρούμε το πως ορίζεται ο σεισμός αλλά και τον
τρόπο γέννεσης των σεισμών, καθώς τα χαρακτηριστικά του και τις κλίμακες μέτρησης που
χρησιμοποιούνται. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την ενότητα της σεισμικής δραστηριότητας
στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα υπάρχει και ενότητα όπου αναφέρεται στην εξεταζόμενη περιοχή
το Λουτράκι Κορινθίας. Γίνεται αναφορά σε ιστορικά σεισμολογικά στοιχεία Του Λουτρακίου
αλλά και περιγραφή εννοιών όπως για τα σεισμικά κύματα, την σεισμική επικινδυνότητα, τους
παράμετρους της σεισμικότητας και τις επιπτώσεις των σεισμών στον Ελλαδικό χώρο από
σεισμούς.
Στο δεύτερο κεφάλιο της παρούσας εργασίας αναλύεται η τρωτότητα των κατασκευών μέσα
από ορισμούς αλλά και από αναλύσεις βασικών μεθόδων υπολογισμού της ανά τον κόσμο.
Στο τρίτο κατά σειρά κεφάλαιο βρίσκουμε βλάβες που συναντούμε σε κτίρια από σεισμό αλλά
και ποιοι είναι οι παραγόντες που επηρεάζουν την έκταση τους. Αναλύονται βασικοί
παράγοντες όπως λόγου χάρη η απόκλιση του φάσματος σχεδιασμού έναντι του φάματος
απόκρισης.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα είδη βλαβών στις δομικές κατασκευές στην περιοχή
του λουτρακίου. Περιγράφονται οι σύνηθες βλάβεις που εντοπίζουμε στις κατασκευές αλλά και
τις βλάβες που συμβαίνουν κατά την ανωδομή του κτιρίου και την θεμελίωση του.
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται επισκευές βλαβών σε κτίρια καθώς και οι τρόποι δράσης
για την επισκευή του αλλά και για την ενίσχυση τους. Αναφέρονται τα βασικά συστήματα
επέμβασης αναλόγως με την εκάστοτε βλάβη του κτιρίου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Λουτράκι, Σεισμός, Τρωτότητα, Περιβάλλον, Επισκευές, Ενισχύσεις, Βλάβες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
53
Αριθμός σελίδων:
Εβδομήντα Δύο (72)
2020_TemplateCrisis.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο