Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα νοσηλείας ασθενών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας: Συστηματική Ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2922606 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπνευστική Ανεπάρκεια-Μηχανικός Αερισμός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-16
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Καφαντάρης Σπυρίδων
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Καλεμικεράκης Καθηγητής Νοσηλευτικής ΠΑΔΑ
Θεόδωρος Καππάδοχος Λέκτορας Νοσηλευτικής ΠΑΔΑ
Γεωργία Τουλιά Επίκουρη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής ΠΑΔΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα νοσηλείας ασθενών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας: Συστηματική Ανασκόπηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα νοσηλείας ασθενών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας: Συστηματική Ανασκόπηση
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αποτελεί ένα πολύπλοκο περιβάλλον στο χώρο του νοσοκομείου με πολλά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα για τον νοσηλευόμενο ασθενή.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να διερευνηθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της νοσηλείας των ασθενών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και αναζήτηση άρθρων στις διεθνείς βάσεις δεδομένων (Pubmed, Cinahl, Google Scholar, Cochrane Library). Τέθηκε χρονικός περιορισμός αναφορικά με την ημερομηνία δημοσίευσης των άρθρων (άρθρα που έχουν δημοσιευθεί την τελευταία 15ετία). Βρέθηκαν 10 μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια για τη συμμετοχή τους στην ανασκόπηση.

Αποτελέσματα: Από τη θεματική ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψαν οι εξής ενότητες ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της νοσηλείας στη ΜΕΘ: Πλεονεκτήματα που αφορούν στη φροντίδα των ασθενών στη ΜΕΘ, πλεονεκτήματα που αφορούν την ομαδική εργασία της ομάδας φροντίδας. Μειονεκτήματα που αφορούν στο περιβάλλον της ΜΕΘ (θόρυβος, φωτισμός) που δυσκολεύουν την κατάσταση της νοσηλείας του ασθενή και προκαλούν διαταραχές στον ύπνο του ασθενή ή/και παραλήρημα. Επιπλέον, το κόστος νοσηλείας αποτελεί πολύ σημαντικό μειονέκτημα τόσο για τον ασθενή όσο και για τους φορείς υγείας.

Συμπεράσματα: Η επιτυχής εφαρμογή μέτρων που θα μετατρέψουν όλα τα μειονεκτήματα της ΜΕΘ σε πλεονεκτήματα διευκολύνεται στην καθημερινή κλινική πρακτική από την εφαρμογή των πρωτοκόλλων, την τήρηση λίστας ελέγχου, την καθημερινή εφαρμογή της βέλτιστης πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις, την καταγραφή των δεδομένων, τη δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων και τέλος τη χρήση της τεχνολογίας προς όφελος του ασθενή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα, Μονάδα εντατικής θεραπείας.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
55
Αριθμός σελίδων:
40

ΔΕ-Καφαντάρης+Σπυρίδων.pdf
973 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.