ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΚΟΠΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2923315 89 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τίτλος:
ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΚΟΠΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η διερευνητική αυτή μελέτη προσεγγίζει τον αθλητισμό στις προοπτικές της θεώρησης περί κοινωνικού κεφαλαίου, που τελευταία εμπερικλείει στα σημαινόμενά του και τις επιταγές της έμφυλης δράσης. Στις πολυάριθμες θεωρητικές προσεγγίσεις περί κοινωνικού κεφαλαίου, τουλάχιστον των τριών τελευταίων δεκαετιών, επισημαίνεται ότι αποτελεί στοιχείο κοινωνικής συνοχής, ευημερίας και ανάπτυξης, επηρεάζοντας και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. Υπογραμμίζεται δε ότι πηγάζει από τη συλλογική δράση: τη συνεργατικότητα, τον εθελοντισμό, την πολιτοφροσύνη, την αλληλεγγύη και την εμπιστοσύνη. Λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες για την έμφυλη διάσταση του κοινωνικού κεφαλαίου— που διευρύνεται ως έννοια και ως εργαλείο ανάλυσης— αυτή η εργασία εξετάζει την εκπροσώπηση των γυναικών στην κοινωνική περιοχή του αθλητισμού, και ειδικά τη μετάβαση από τον αθλητισμό στην επιχειρηματικότητα. Επισημαίνεται η γυναικεία συμμετοχή ως πηγή κοινωνικού κεφαλαίου, που υπό συνθήκες μπορεί να διευκολύνει ποικίλες διαδικασίες κοινωνικής ενσωμάτωσης και να συμβάλλει στην εξάλειψη του φαινομένου της έμφυλης κόπωσης (gender fatigue). Συμπερασματικά, o αθλητισμός αναδεικνύεται σε ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικής ενέργειας/κοινωνικού κεφαλαίου που συμβάλλει στην ενεργοποίηση και την αναπαραγωγή της κοινωνικής συνοχής.
Έτος δημοσίευσης:
2020
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Εκδότης:
Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Τίτλος συνεδρίου:
7ο Τακτικό Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ): Κοινωνίες μετά την κρίση, κοινωνίες χωρίς κρίση; Αθήνα 23-25 Σεπτεμβρίου 2020, Ενότητα: Έμφυλες διακρίσεις στην κοινωνία
Σελίδες:
40
Λέξεις-κλειδιά:
Φύλο, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Αθλητισμός, Έμφυλο χάσμα, Γυναίκα, Επιχειρηματικότητα / from Gender fatigue to Gender Energy, Social , Skills, Social Capital, Gender and Sport, Gender devaluation, Gender gaps
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Επίσημο URL (Εκδότης):
DOI:
1
Στοιχεία έργου:
© Καμπερίδου, Ειρήνη (2020) Φύλο, Κοινωνικό Κεφάλαιο και Αθλητισμός: Από την έμφυλη κόπωση στην έμφυλη ενέργεια. Εισήγηση στο 7ο Τακτικό Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ): Κοινωνίες μετά την κρίση, κοινωνίες χωρίς κρίση; Αθήνα 23-25 Σεπτεμβρίου 2020, Ενότητα: Έμφυλες διακρίσεις στην κοινωνία, 24 Σεπτ. 2020. Βιβλίο Περιλήψεων/Περιλήψεις Εισηγήσεων, σελ. 17. Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ.
1. from_gender_fatigue_to_gender_energy_PRESENTATION.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο

 

4. BOOK OF ABSTRACTS.perilepseis.pages 2-92_.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο