ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΗΓΕΣΙΑ - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΓΥΝΑΙΚΑΙ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2923343 84 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τίτλος:
ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΗΓΕΣΙΑ - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΓΥΝΑΙΚΑΙ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Περίληψη:
Σήμερα πολλές χώρες και ιδιαίτερα η Ελλάδα πλήττονται από μια επώδυνη οικονομική κρίση. Για την υπέρβαση της κρίσης αυτής αναζητούνται κατά κύριο λόγο, εμπνευσμένοι ηγέτες οι οποίοι μεταξύ άλλων, θα άρουν και τα αδιέξοδα στα οποία έχει εγκλωβιστεί η οικονομική επιχειρηματικότητα. Οι αλλαγές που συντελούνται με επιταχυνόμενους ρυθμούς στο οικονομueικό πεδίο προκαλούν πέραν των άλλων και έναν μετασχηματισμό των χαρακτηριστικών τα οποία συνέθεταν μια εμπνευσμένη ηγεσία. Έννοιες όπως επιτυχία, καινοτομία, ηθικές πρακτικές, βιωσιμότητα και επιχειρείν επαναπροσδιορίζονται νοηματικά, γεγονός που με τη σειρά του προκαλεί την ανάγκη επανεξέτασης των τρόπων προσέγγισης και επίλυσης σύγχρονων επιχειρηματικών ζητημάτων-προβλημάτων. Σύμφωνα με τα σχετικά βιβλιογραφικά-ερευνητικά δεδομένα εμπνευσμένοι επιχειρηματίες-ηγέτες του μέλλοντος θα είναι εκείνοι που μεταξύ άλλων έχουν αναπτύξει, σε έναν υψηλό βαθμό, συναισθηματική/κοινωνική νοημοσύνη. Αυτή η εργασία εξετάζει ερευνητικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι γυναίκες επιχειρηματίες χαρακτηρίζονται από την ικανότητα που έχουν να χτίζουν συναίνεση, να αναλαμβάνουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή-ειρηνοποιού, να προσαρμόζονται ευκολότερα, να ακούν, να μοιράζονται, να δημιουργούν κίνητρα συνεργασίας και να εμπνέουν. Εμφανίζουν δηλαδή ένα υψηλό επίπεδο συναισθηματικής/κοινωνικής νοημοσύνης. Σε αυτή την προοπτική, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στην γυναικεία επιχειρηματικότητα, τίθενται κάποια θεμελιώδη ερωτηματικά, όπως ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην επαγγελματική επιτυχία.
Έτος δημοσίευσης:
2015
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Εκδότης:
European Commission and the Lifelong Learning Programme. High Heels consortium, EU project: http://www.highheelsproject.eu
Τίτλος συνεδρίου:
Tips4skills conference, High Heels consortium
Σελίδες:
28-30
Λέξεις-κλειδιά:
Γυναίκα, Επιχειρηματικότητα, Ηγεσία, Αθλητισμός - Women, Entrepreneurship, Leadership, Sport
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Επίσημο URL (Εκδότης):
DOI:
.
Στοιχεία έργου:
Kamberidou, I. (2015). “Inspired Leaders–Empowering Leadership Skills: Women, Entrepreneurship and Sports”, pp. 28-30. In: Tips4skills conference, High Heels consortium, 19/2/2015, Athens, Greece, with support of the European Commission and the Lifelong Learning Programme. EU project: http://www.highheelsproject.eu/.Abstract tips4skills._empneysmeni_igesia.pdf high_heels_roundtable_outcomes._tips_4_skills_2015.pdf
TIP4SKILLS-Stips4skills._inpirational_leadership_.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο