Η έκφραση του h-TERT στα κύτταρα του αμνιακού υγρού και στα κύτταρα του ενδομητρίου μετά από καλλιέργεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2924203 67 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-07
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Βασιλείου Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Στεφανίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δρακάκης Πέτρος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαυρογιάννη Δέσποινα, ΕΔΙΠ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η έκφραση του h-TERT στα κύτταρα του αμνιακού υγρού και στα κύτταρα του ενδομητρίου μετά από καλλιέργεια
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η έκφραση του h-TERT στα κύτταρα του αμνιακού υγρού και στα κύτταρα του ενδομητρίου μετά από καλλιέργεια
Περίληψη:
Στο αμνιακό υγρό έχουν βρεθεί Πολυδύναμα Βλαστικά Kύτταρα (Multipotent Stem Cells) που έχουν τη τάση του πολλαπλασιασμού, της αυτοανανέωσης και της διαφοροποίησής τους προς νευρικά κύτταρα, οστεοβλάστες και λιποκύτταρα. Επίσης περισσότερο ενδείκνυται να παρουσιάζουν ιδιότητες Ολοδυνάμων Βλαστικών κυττάρων (Pluripotent Stem Cells) της γαμετικής σειράς (Germ Stem Cells), γεγονός ελπιδοφόρο για τη δημιουργία γαμετών. Εκτός από δείκτες μεσεγχυματικής προέλευσης έχουν και δείκτες που ανευρίσκονται στα εμβρυικά κύτταρα όπως Octamer binding transcription factor ¾ (OCT ¾), Stage – specific embryonic antigen – 4 (SSEA-4), Sex Determining region Y-box 2 (SOX-2), Nanogen (NANOG), C- Myelocytomatosis (C-myc) και CD117(C-kit), όπου ο cluster of differentiation – 117 (CD117 ή C-kit) εμφανίζεται και στα Germ Cells. Το h-TERT (5p15.33) είναι το γονίδιο έκφρασης της αντίστροφης τρανσκριπτάσης της Τελομεράσης, του ενζύμου της αθανασίας καθώς προσθέτει αλληλουχίες DNA TTAGGG στα τελομεριδιακά άκρα των χρωμοσωμάτων ώστε τα κύτταρα να έχουν αυξημένο δυναμικό πολλαπλασιασμού και να μην οδηγούνται στην κυτταρική απόπτωση. Έχει αυξημένη έκφραση στα Εμβρυονικά Βλαστικά Κύτταρα (Embryonic Stem Cells), στα Αρχέγονα Γεννητικά Κύτταρα (Primordial Germ Cells) και στα Βλαστικά Καρκινικά Κύτταρα (Cancer Stem Cells). Επομένως είναι πιθανό όσο αυξάνει το δυναμικό και η πλαστικότητα των Stem Cells και λιγότερο διαφοροποιημένα είναι τα κύτταρα, να υπάρχει αυξημένη έκφραση του πυρηνικού h-TERT των αμνιοκυττάρων (Amniotic Fluid Cells - AFCs) αλλά και του κυτοσολικού h-TERT που είναι ενσωματωμένο σε εξωκυττάρια κυστίδια (Extracellular vesicles – EVs) που τα αμνιοκύτταρα (AFCs) κρύβουν. Επίσης η ανίχνευση αυτού του γονιδίου και στα Μεσεγχυματικά κύτταρα του ενδομητρίου στην Εκφυλιστική φάση – Εμμηνόρροια (Menstrual - blood derived Stem Cells – MenSCs) είναι σημαντική ένδειξη της αναπλαστικής ιδιότητας αυτών των κυττάρων για θεραπεία διαφόρων νοσημάτων και ανάπλαση ιστών. Διαφοροποιούνται σε κύτταρα του μυοκαρδίου, αναπνευστικά επιθηλιακά κύτταρα, ενδοθηλιακά, μυϊκά, νευρικά, ηπατικά, παγκρεατικά κύτταρα, οστεοβλάστες και λιποκύτταρα.
Επίσης πρόσφατα έχει αποδεικτεί ότι εμφανίζουν και δείκτες που εκφράζονται στα Ολοδύναμα Εμβρυικά Βλαστικά κύτταρα όπως Oct-4, S0X-2, και SSEA-4, γεγονός πολύ σημαντικό για την Αναγεννητική Ιατρική.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Τελομεράση, Βλαστικά κύτταρα, Αμνιακό υγρό, Ολοδύναμα Βλαστικά κύτταρα, Πολυδύναμα Βλαστικά κύτταρα,
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
168
Αριθμός σελίδων:
139
Vasileiou Georgia Master.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο