Συσχέτιση παραμέτρων εργοσπιρομετρίας με δείκτες καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως

Διπλωματική Εργασία uoadl:2926538 0 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-01-12
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Πετρίδου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ουρανία Παπαζάχου, Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Β’, ΓΝΜ «Ελ. Βενιζέλου», Επιβλέπουσα
Ιωάννης Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σεραφείμ Νανάς, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση παραμέτρων εργοσπιρομετρίας με δείκτες καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συσχέτιση παραμέτρων εργοσπιρομετρίας με δείκτες καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί χρόνιο νόσημα με αυξημένο επιπολασμό και επίπτωση. Η ταξινόμηση της αποτελεί πρόκληση, καθώς πρόσφατα αναδύθηκε και νέος υπότυπος, με σκοπό να διασαφηνιστούν τα όρια της διαστολικής και της συστολικής δυσλειτουργίας. Προς την κατεύθυνση αυτή οδεύει και η καρδιοαναπνευστική κόπωση, ως πιθανή μέθοδος διάγνωσης και ταξινόμησης της καρδιακής ανεπάρκειας. Σκοπός: Η διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ εργοσπιρομετρικών δεικτών καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κοπώσεως και παραμέτρων (απεικονιστικών και εργαστηριακών) καρδιακής ανεπάρκειας διατηρημένου κλάσματος εξωθήσεως. Ο εξεταζόμενος πληθυσμός αποτελείται από ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια διατηρημένου κλάσματος εξωθήσεως ταξινόμησης κατά NYHA I έως III. Ελήφθησαν μετρήσεις εργοσπιρομετρικών δεικτών, οι οποίες συσχετίστηκαν με υπερηχογραφικούς δείκτες καρδιακής ανεπάρκειας διατηρημένου κλάσματος εξωθήσεως καθώς και με βιοχημικούς δείκτες. Για την συγγραφή επιλέχθηκαν συγκεκριμένες μελέτες από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με χρήση σχετικών λέξεων κλειδιών. Αποτελέσματα: To σύνολο των μελετών συμφωνεί στην ύπαρξη αρνητικής συσχέτισης μεταξύ LAVI (ή/και LVMI) και VO2peak, VO2/HR, HRR, χρόνου άσκησης, VO2AT, O2pulse peak, HRmax και METs, και θετικής μεταξύ LAVI (ή/και LVMI) με VE/VCO2slope και BR. Το Ε/Α παρουσιάζει θετική συσχέτιση με VO2peak, χρόνο άσκηση και METs, ενώ το Ε’ θετική με VO2peak και HRR, και αρνητική με VE/VCO2slope και PETCO2peak. Παρόμοια το Α’ θετική με VE/VCO2slope, και αρνητική με VO2peak και METs, ενώ το Ε θετική με VO2peak, χρόνο άσκησης, O2pulse, PETCO2peak, και VE/VCO2slope. Το Ε/Ε’ θετική με BR και VE/VCO2slope, και αρνητική με VO2peak, VO2/HR, HRR, χρόνο άσκησης, O2pulse peak, METs και PETCO2ηρεμίας. Το Ε’ septal και Α’ septal, παρουσιάζουν όμοια αποτελέσματα θετικής συσχέτισης με VO2peak, VO2AT, χρόνο άσκησης, O2pulse peak, και METs. Το Ε/e’ αρνητική συσχέτιση με VO2peak, χρόνο άσκησης, VE/VCO2slope, METs, HRR, HRmax, VO2AT, O2pulse και PETCO2ηρεμίας. Τέλος το e’, θετική με το χρόνο άσκησης, ενώ το IVRT αρνητική με τα METs. Συμπεράσματα: Ενδείξεις συσχέτισης υπερηχοκαρδιογραφικών και βιοχημικών δεικτών διαστολικής δυσλειτουργίας καρδιακής ανεπάρκειας διατηρημένου κλάσματος εξωθήσεως με εργοσπιρομετρικές παραμέτρους καρδιοαναπνευστικής κοπώσεως. Χαρακτηριστική αύξηση του LAVI ή/και του LVMI, προκαλούν πτώση των VO2peak, VO2/HR, HRR, χρόνου άσκησης, VO2AT, O2pulse peak, HRmax και των METs, και αύξηση των VE/VCO2slope και BR. Η μείωση του Ε/Α, προκαλεί πτώση στις τιμές VO2peak, Χρόνου άσκησης και ΜΕΤs, του Ε’ πτώση των VO2peak και HRR και αύξηση των VE/VCO2slope και PETCO2peak, ενώ αύξηση του Α’ προκαλεί αύξηση των VE/VCO2slope και μείωση των VO2peak και METs. Μείωση του Ε συνεπάγεται πτώση των VO2peak, χρόνου άσκησης, O2pulse, PETCO2peak και VE/VCO2slope, ενώ αύξηση του Ε/Ε’ προκαλεί άνοδο των BR και VE/VCO2slope και ταυτόχρονη πτώση των VO2peak, VO2/HR, HRR, χρόνου άσκησης, O2pulse peak, METs και PETCO2ηρεμίας. Επιπρόσθετα μείωση των Ε’ septal ή/και Α’ septal προκαλεί πτώση των VO2peak, VO2AT, χρόνου άσκησης, O2pulse peak, και METs, ενώ αύξηση του Ε/e’ προκαλεί αντίστοιχη πτώση των VO2peak, χρόνου άσκησης, VE/VCO2slope, METs, HRR, HRmax, VO2AT, O2pulse και PETCO2ηρεμίας. Τέλος πτώση του e’ συνεπάγεται μείωση του χρόνου άσκησης, ενώ αύξηση του IVRT προκαλεί μείωση των ΜΕΤs. Η καρδιοαναπνευστική κοπώση πιθανότατα υπερτερεί στην διάγνωση, εξέλιξη και παρακολούθηση της επίδρασης φαρμακευτικής αγωγής της καρδιακής ανεπάρκειας διατηρημένου κλάσματος εξωθήσεως. Περισσότερες μελέτες πρέπει να διεξαχθούν προς αυτήν την κατεύθυνση για την ανάδειξη της εν λόγω μεθόδου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, Διαστολική δυσλειτουργία, Εργοσπιρομετρία, Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
56
Αριθμός σελίδων:
92

Petridou_Maria_Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-04-29.