Οδηγός Καινοτομίας για ΜΜΕ (Innovation Guide for SMEs in Greek)

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2927218 108 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Τίτλος:
Οδηγός Καινοτομίας για ΜΜΕ (Innovation Guide for SMEs in Greek)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Έτος δημοσίευσης:
2013
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Συγγραφείς:
Antonios D. Livieratos
Εκδότης:
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
ISBN:
9786185025229
Λέξεις-κλειδιά:
Καινοτομία, Στρατηγική των Επιχειρήσεων, ΜΜΕ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Στοιχεία έργου:
Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις» με κωδικό ΟΠΣ 352717. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».
Οδηγός καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις.pdf (8 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο